Spoločenská kronika

70 narodeniny oslavujú -
Gondeková Ľudmila, Klokočov, 89
Gašková Anna, Hlavice, 1027

60 narodeniny oslavuje -

Hafera Štefan, Klin, 1094

50 narodeniny oslavujú -
Komada Pavol, Kornica, 209
Slížová Anna, Klin, 413
Čagaľová Zdenka, Hlavice, 515
Smiešková Marta, Vrchpredmier, 1289
kytica pre jubilantov

80 narodeniny oslavuje -
Čagaľová Mária, Hrubý Buk, 1011

70 narodeniny oslavuje -
Grajcarová Mária,
Kornica, 146

60 narodeniny oslavujú -

Horčičák Štefan,
Hlavice, 350
Polka Milan, Hlavice, 898
Fujáková Irena, Hlavice, 1093


kytica pre jubilantov

80 narodeniny oslavujú -
Mudríková Emília, Klin, 422
Srníčková Veronika, Riečky, 825

60 narodeniny oslavujú -
Mucha Pavol,
Kornica, 242
Žilka Milan, Vrchpredmier, 360
Hrušková Božena, Kornica, 1166

50 narodeniny oslavujú -
Horčičáková Mária, Vrchpredmier, 356
Gracík Alojz, Klin, 875
Čuboň Milan, Klin, 933
Chrastinová Alena, Vrchpredmier, 978
Valčuhová Iveta, Vrchpredmier, 1077
Stuchlíková Mária, Kornica, 1187
kytica pre jubilantov