70 narodeniny oslavujú -
Gondeková Ľudmila, Klokočov, 89
Gašková Anna, Hlavice, 1027

60 narodeniny oslavuje -

Hafera Štefan, Klin, 1094

50 narodeniny oslavujú -
Komada Pavol, Kornica, 209
Slížová Anna, Klin, 413
Čagaľová Zdenka, Hlavice, 515
Smiešková Marta, Vrchpredmier, 1289
kytica pre jubilantov
40 narodeniny oslavujú -
Litvík Jozef,
Hlavice, 565
Polková Ľubomíra, Vrchpredmier, 1067
Varmus Radovan, Hrubý Buk, 1100