Komisia dopravy a výstavby:

Predseda: Ján Hruška
Členovia: Pavol Marec, Ján Horčičák, Pavol Dedič, Štefan Valčuha ml.
Komisia sociálno – zdravotná:

Predseda: Mgr. Jozef Gondek
Členovia:  Mgr. Mária Kučerová, Jana Stopková, Miroslava Fujáková
Komisia školstva, kultúry a športu:

Predseda: Veronika Haferová
Členovia: Ing. Jarmila Krišťáková, Zdenka Stopková, Miroslava Menšíková, Mgr. Paula Pápolová
Komisia finančná:

Predseda: Vlasta Kašíková
Členovia: Monika Jarošová, Štefan Želiecký, Ing. Jana Horčičáková
Komisia rozvoja a eurofoncov:

Predseda: Ing. Radoslav Zajac
Členovia: Mgr. Zuzana Nováková, Ing. Peter Kubošek, Mgr. Jozef Gondek