Nástroje pre uľahčenie prístupu

Komisia finančná a správy obecného majetku

Predseda: Vlasta Kašíková
Členovia: Róbert Vlček, Ing. Jana Horčičáková


Komisia kultúry a vzdelávania

Predseda: Ján Hruška
Členovia: Ing. Jarmila Krišťáková, Bc. Ingrid Časnochová, PaedDr. Ľubomír Kadura, Paula Pápolová, Daniela Baligová, Gabriela Bláhová


Komisia mládeže a športu

Predseda: Ján Hruška
Členovia: David Kratochvíl, Roman Koniar


Komisia dopravy a cestných komunikácií

Predseda: Pavol Čagaľa
Členovia: Roman Čagaľa, Mgr. Anna Zajacová, Ján Furdan


Komisia sociálna, zdravotná a bytová

Predseda: Mgr. Anna Zajacová
Členovia: Darina Stuchlíková, Jarmila Tabačíková, Ing. Katarína Šamajová, Miroslava Fujaková


Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia

Predseda: Ján Furdan
Členovia: Ján Hruška, Ing. Jana Horčičáková, Alojz Malík


Komisia regionálneho rozvoja a eurofondov

Predseda: Ing. Štefan Stríž
Členovia: Mgr. Maroš Jakubík, Ing. Jana Horčičáková, Ing. Katarína Šamajová


Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda: Róbert Vlček
Členovia: Vlasta Kašíková, Mgr. Maroš Jakubík Magerovský

Krízový štáb Obce Klokočov

Predseda: Ing. Radoslav Zajac
Členovia: Róbert Vlček, Ján Hruška, Ján Horčičák, Zdenka Stopková, Mgr. Maroš Jakubík Magerovský

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark