Komisia finančná a správy obecného majetku

Predseda: Vlasta Kašíková
Členovia: Róbert Vlček, Ing. Jana HorčičákováKomisia kultúry a vzdelávania

Predseda: Ján Hruška
Členovia: Ing. Jarmila Krišťáková, Bc. Ingrid Časnochová, PaedDr. Ľubomír Kadura, Paula Pápolová, Daniela Baligová, Gabriela BláhováKomisia mládeže a športu

Predseda: Ján Hruška
Členovia: David Kratochvíl, Roman KoniarKomisia dopravy a cestných komunikácií

Predseda: Pavol Čagaľa
Členovia: Roman Čagaľa, Mgr. Anna Zajacová, Ján FurdanKomisia sociálna, zdravotná a bytová

Predseda: Mgr. Anna Zajacová
Členovia: Darina Stuchlíková, Emília Tabačíková, Ing. Katarína Šamajová, Miroslava FujakováKomisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia

Predseda: Ján Furdan
Členovia: Ján Hruška

Ďalší členovia budú priebežne doplnení.Komisia regionálneho rozvoja a eurofondov

Predseda: Ing. Štefan Stríž
Členovia: Mgr. Maroš Jakubík

Ďalší členovia budú priebežne doplnení.Krízový štáb Obce Klokočov

Predseda: Ing. Radoslav Zajac
Členovia: Róbert Vlček, Ján Hruška, Ľuboš Stríž, Miroslava Menšíková