Spoločenská kronika

80 narodeniny oslavuje -
Horčičák Ondrej, Kornica, 115

70 narodeniny oslavuje -
Horčičák Jozef, Vrchpredmier, 367

60 narodeniny oslavujú -
Smieško Miroslav, Riečky, 683
Zajacová Štefánia, Hlavice, 1104
Žáková Mária, Hlavice, 1118
Rudinský Miroslav, Klin, 1305

50 narodeniny oslavujú -

Inšpektor Jozef, Hlavice, 878
Rudinský Pavol, Kornica, 889
kytica pre jubilantov

60 narodeniny oslavujú -
Čečotka František
, Hrubý Buk, 1042
Marcová Mária, Kornica, 1121

50 narodeniny oslavujú -
Hafera Ondrej,
Želiecký Ján,
Foldina Jozef
, Vrchpredmier, 1006
kytica pre jubilantov

70 narodeniny oslavujú -
Zajacová Veronika,
Hlavice, 928
Hafera Pavol, Hlavice, 1023
Kapusňak Milan, Hrubý Buk, 1103

60 narodeniny oslavujú -
Dorociaková Katarína,
Vrchpredmier, 1096
Prachniar Vaclav, Hrubý Buk, 1135

50 narodeniny oslavuje -
Tuhovčáková Anna,
Klokočov, 1099
kytica pre jubilantov