Spoločenská kronika

60 narodeniny oslavujú -
Čečotka František
, Hrubý Buk, 1042
Marcová Mária, Kornica, 1121

50 narodeniny oslavujú -
Hafera Ondrej,
Želiecký Ján,
Foldina Jozef
, Vrchpredmier, 1006
kytica pre jubilantov

70 narodeniny oslavujú -
Zajacová Veronika,
Hlavice, 928
Hafera Pavol, Hlavice, 1023
Kapusňak Milan, Hrubý Buk, 1103

60 narodeniny oslavujú -
Dorociaková Katarína,
Vrchpredmier, 1096
Prachniar Vaclav, Hrubý Buk, 1135

50 narodeniny oslavuje -
Tuhovčáková Anna,
Klokočov, 1099
kytica pre jubilantov

80 narodeniny oslavuje -
Chovancová Vincencia
, Klin, 781

70 narodeniny oslavujú -
Čečotková Anna,
Hlavice, 858
Gosťová Hermína, Kornica, 915
Zajac František, Hlavice, 1133

60 narodeniny oslavuje -
Žák Ján,
Hlavice, 1118

50 narodeniny oslavujú -
Krasuľa Karol,
Kornica, 864
Černický Ladislav, Hlavice, 899
kytica pre jubilantov