OBECNÝ LIST OBCE KLOKOČOV vychádza štvrťročne, NEPREDAJNÉ.
Registrované na MK SR r. č. MK SR EV 5152/15

   rok/číslo    
I.           
II.         
III.        
IV.         
V.          
VI.         
2019 číslo 1 číslo 2  číslo 3 číslo 4    
2018 číslo 1 číslo 2 číslo 3 číslo 4    
2017 číslo 1 číslo 2 číslo 3 číslo 4    
2016 číslo 1 číslo 2 číslo 3 číslo 4    
2015 číslo 1 číslo 2 číslo 3 číslo 4 číslo 5 číslo 6