Nástroje pre uľahčenie prístupu

OBECNÝ LIST OBCE KLOKOČOV vychádza štvrťročne, NEPREDAJNÉ.
Registrované na MK SR r. č. MK SR EV 5152/15

   rok/číslo    
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
2021 číslo 1          
2020 číslo 1  číslo 2  číslo 3  číslo 4    
2019 číslo 1 číslo 2  číslo 3 číslo 4    
2018 číslo 1 číslo 2 číslo 3 číslo 4    
2017 číslo 1 číslo 2 číslo 3 číslo 4    
2016 číslo 1 číslo 2 číslo 3 číslo 4    
2015 číslo 1 číslo 2 číslo 3 číslo 4 číslo 5 číslo 6

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark