80 narodeniny oslavuje -
Čagaľová Mária, Hrubý Buk, 1011

70 narodeniny oslavuje -
Grajcarová Mária,
Kornica, 146

60 narodeniny oslavujú -

Horčičák Štefan,
Hlavice, 350
Polka Milan, Hlavice, 898
Fujáková Irena, Hlavice, 1093


kytica pre jubilantov
40 narodeniny oslavuje -
Kapusňák Daniel,
Vrchpredmier, 1061