Spoločenská kronika

92 narodeniny oslavuje -
Smiešková Jozefína,
Kornica, 870

91 narodeniny oslavuje -
Papíková Veronika,
Hlavice, 446

90 narodeniny oslavuje -
Stopková Anna,
Rybárie, 15

60 narodeniny oslavujú -
Brezinová Anna,
Vrchpredmier, 356
Šipulová Štefánia, Klokočov, 777

50 narodeniny oslavuje -
Šipula Ján,
Hlavice, 575

kytica2014