O obci

Sample ImageNa Veľkonočný pondelok chodia šibočnici (kúpači) po šibokoch s korbáčmi z vŕbového prútia. Aby boli pružné a nelámali sa , pletú sa z ročných prútikov vŕby košikárskej, jeden, alebo viac dní namočených vo vode. Korbáče sa môžu pliesť z rôzneho počtu prútikov. No najkrajšie sú z ôsmich alebo šestnástich prútikov. Niektorí šibočníci nosili na pleciach až dvojmetrový korbáč, ktorý po Veľkej noci zasadili do zeme a častokrát dopestovali novú vŕbu. Podgurážení šibači často nemilosrdne šibú aj jalovcovými (borievkovými) vetvičkami. Dievčatá a ženy sa v tento deň riadne naobliekajú, pretože šibnutie spôsobuje malé ranky a dlho páli. So šibaním je spojené aj oblievanie. Mládenci neváhali chytiť dievča a zaniesť ho do potoka. Tieto zvyky majú prinášať dievčatám a ženám zdravie, "aby boli ohybné ako prútik" a pre chlapcov a mužov znamenajú zábavu a často aj tekuté pohostenie.

NATURA 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie. Hlavným cieľom jej vytvorenia je zachovanie európskeho prírodného bohatstva – najvzácnejších a najohrozenejších biotopov1 a druhov na území štátov EÚ.
Sústavu NATURA 2000 tvoria chránené vtáčie územia vyhlasované s cieľom ochrany vtáctva a územia európskeho významu s cieľom ochrany ostatných vzácnych a ohrozených rastlinných a živočíšnych druhov a ich biotopov.
O zaradení územia do sústavy NATURA 2000 rozhoduje Európska komisia, ktorá vyberá z predložených návrhov jednotlivých členských krajín.

Sample Image Brožúra KLOKOČOVSKÉ RAŠELINISKÁ
Tento informačný materiál vydala ŠOP SR v rámci projektu Optimalizácia komunikácie a informovania o chránených územiach zaradených do sústavy Natura 2000, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou.

erb obce klokocov 2Pomenovanie obce Klokočov sa odvodzuje od slova klokoč, pod ktorým sa rozumejú jednak krovité rastliny, rastúce na skalách, najmä divé ruže, jednak bublanie variacej sa alebo vyvierajúcej vody. Z tohto pohľadu je erb obce Klokočov hovoriaci jednak motívom ruží, ale aj motívom vody, ktorá sa však heraldicky opisuje ako zvlnená pažiť, resp. zvlnená päta štítu. S ohľadom na heraldické pravidlá erbovej tvorby, podľa ktorých je potrebné v erbe klásť kov na farbu, či farbu na kov, je vzhľadom na obsahovú náplň erbu najvhodnejšie sfarbenie: ruže strieborné so zlatým stredom a kališnými lístkami. Stopky a listy prirodzené, t.j. zelené, skalné kamenné gule strieborné a zvlnená pažiť zelená, korešpondujúca s farbou listnatých stopiek. Štítové pole je červené, čo je najvýznamnejšia erbová farba, vyskytujúca sa v štátnom znaku i erbe hlavného mesta.

Chvostník jedľovitý
/Huperzia selago/


Trváca 0,05 - 0,25 m vysoká, tmavo lesklá rastlina s priamymi, odspodu rozkonárenými a rovnako vysokými stonkami v hustých trsoch. Listy sú čiarkovito kopijovité, asi 9 mm dlhé, končisté, celistvookrajové, zriedka trochu zúbkaté, priamo odstávajúce, tuhé. Výtrusné listy sú asi uprostred stonky, nikdy netvoria klasy. Výtrusy sa tvoria v júli až v auguste - anemochór, často sa rozmnožuje vegetatívnymi odpadavými púčikmi, ktoré sa tvoria v pazuchách listov na konci konárov.