Podujatia

KODAK Digital Still Camera     Dňa 16. júna 2022 sa v sobášnej miestnosti obecného úradu konalo milé podujatie, ktoré sa nieslo v príjemnej a pohodovej atmosfére – Slávnostné uvítanie detí do života v obci Klokočov.

Do radov našej obce pribudlo 23 najmladších občanov, ktorých v úvodnom príhovore spoločne s rodičmi, privítala starostka obce Jana Foldinová.

uvitanie deti 2021Veľa je na svete krásnych a drahých vecí. Svet v sebe ukrýva obrovské poklady a skvosty, ale narodenie dieťaťa je tým najvzácnejším pokladom a preto toto podujatie uvítanie detí do života je jedným z najmilších, ktoré obec organizuje.

Dňa 18.06.2021 sa v obradnej sieni Obecného úradu v Klokočove konala slávnosť „Uvítanie detí do života“.

Do Obce Klokočov zavítal MikulášDňa 8. decembra 2019 sa na námestí pred OÚ Klokočov konali vianočné trhy spojené s príchodom Mikuláša a rozsvietením vianočného stromčeka. O 13:00 hod. začal sprievodný program. V príhovore starostka obce privítala všetkých prítomných. Popriala im, aby prežili spoločne v radosti druhú adventnú nedeľu a aby prichádzajúce Vianočné sviatky všetci prežili v zdraví a porozumení. Po príhovore nasledoval program, ktorý nám pripravili školské zariadenia.

uctakseniorommDňa 18. októbra 2019 sa v Obci Klokočov konalo slávnostné stretnutie s našimi milými seniormi. Toto stretnutie Obec Klokočov každoročne organizuje pri príležitosti mesiaca úcty k starším. V úvode príjemného poobedia všetkých srdečne privítala starostka obce Jana Foldinová, ktorá si za prítomnosti pána farára Jaroslava Vnuka, spoločne so seniormi slávnostne pripila a všetkým popriala veľa zdravia a pohody v ďalších rokoch života.