sipulova klokocovŽivot je poskladaný z mnohých dní, ktoré prinášajú svoje radosti, ale aj starosti. Z času na čas však príde v živote každého človeka deň, ktorý je niečím výnimočný a dôležitý. Takýto výnimočný deň bol pre našu obyvateľku p. Máriu Šipulovú z Klina práve 5.januára 2023, kedy sa dožila významného životného jubilea 90 rokov. Preto som aj ja prišiel k oslávenkyni s poďakovaním za celoživotné dielo a prácu. Preto ešte raz prijmite želanie nech Vám jeseň života dožičí svoje plody, nech je krásna, spokojná a slnečná. Prajem Vám veľa zdravia a Božieho požehnania.

Radoslav Zajac
starosta obce