samospravanasa_obeczivot_obci
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Názov zákazky: Dodanie kompostérov pre projekt "Kompostéry prezhodnocovanie BRKO v obci Klokočov" 2

Kompostéry pre zhodnocovanie BRKO v obci Klokočov
Predpokladaná hodnota: 67909,20 € bez DPH
Predpokl. obdobie realizácie: Dodanie do 90 dní od účinnosti kúpnej zmluvy
Lehota na predkladanie ponúk: do 23.4.2019 do 10:00
Spôsob predkladania ponúk: Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?draZk02PGwCbW4unxwdLRR4
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
Lehota viazanosti ponúk: 30.06.2019
Zverejnené dňa 11.04.2019
   

Výzva na predkladanie ponúk - Nákup nákladného traktorového návesu na prepravu kontajnerov

pdf

704,139 kb 
Výzva na predkladanie ponúk - Nákup nákladného traktorového návesu
na prepravu kontajnerov
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH v EUR: 10.000,00 EUR (12.000,00 s DPH)
Lehota na splnenie zákazky: 17.05.2019
Lehota a miesto na predkladanie ponúk do 26.04.2019 (do 15:30 hod)

Zverejnené dňa 17.04.2019
   

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY

Oznamujeme občanom, že v dňa: 02.05.2019  v čase od 7:15 hod. do 18:30 hod.
bude V CELEJ OBCI KLOKOČOV /Hrubý Buk, Hlavice, Klín, Vrchpredmier, Klokočov, Kornica, Riečky, Rybárie/ prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác.
Zoznam súpisných čísel, pre ktoré platí prerušená distribúcia elektriny je uvedený v prílohe.
 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2019

pdf

538,213 kb  
Rozpočtové opatrenie č. 2/2019
Schválené dňa 10.04.2019 na obecnom zastupiteľstve
   


Stránka 1 z 2

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!