samospravanasa_obeczivot_obci

Odchod autobusu na Stretnutie so seniormi

Oznamujeme seniorom, ktorí potvrdili svoju účasť na Stretnutí so seniormi, ktoré sa koná dňa 19. októbra 2018 o 14:00 hod. v telocvični ZŠ, že na podujatie je zabezpečený autobus s nasledovným odchodom:
Rybárie -  13:00 hod.
Riečky–točňa - 13:10 hod.
Hrubý Buk - 13:20 hod.
Hlavice Galus - 13:30 hod.
Vrchpredmier - 13:40 hod.
Kornic –Konečná - 13:50 hod.


Z podujatia je taktiež zabezpečený odvoz seniorov späť.
Najskôr pôjde autobus smerom Vrchpredmier, Hlavice, Hrubý Buk a potom smer Kornica, Riečky, Rybárie.
 

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY - 19.10.2018

Oznamujeme občanom, že dňa: 19.10.2018 v čase od 7:15 hod. do 18:15 hod. bude v obci Klokočov – časť rodinné domy okolo starej cesty do Beľaja, Hlavice Janesky, Hlavice Galus, u Nekoranca, Ostružie, Hlavice u Flintov, Hlavice u Bebčáka, Hlavice u Gaška – rodinné domy popri hlavnej ceste smerom do Galusa,  prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác.
Zoznam súpisných čísel, pre ktoré platí prerušená distribúcia elektriny je uvedený v prílohe nižšie.

pdf

259,671 kb
OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY - 19.10.2018
v plnom znení so zoznamom súpisných čísel

   

Zverejnenie priloženého zámeru na priamy prenájom voľných nebytových priestorov obce v budove Obecného úradu Klokočov

Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Klokočov č. 409/2018 zo dňa 23.02.2018 Obec Klokočov zverejňuje zámer na prenájom voľných nebytových priestorov vo vlastníctve obce formou priameho prenájmu -
Nebytové priestory: miestnosť o výmere 23,89 m2
nachádzajúce sa na 1. poschodí stavby č. s. 962 – miestnosti s bočným vchodom do budovy Obecného úradu v Klokočove na parcele CKN 2383/1 v k.ú. Klokočov, obec Klokočov, okres Čadca, zapísanej na liste vlastníctva č. 1876
za účelom:
1. poskytovania obchodných, reprezentačných, školských, zdravotníckych, kancelárskych služieb za minimálnu cenu 10,00 Eur / m2 ročne
2. na výrobné, dielenské, skladové účely za minimálnu cenu 9,50 Eur / m2 ročne
3. na spoločenské a kultúrne účely za minimálnu cenu 9,00 Eur / m2 ročne

K prenájmu nebytových priestorov prislúcha spoluúčasť na sociálnych priestoroch 2,57 m2 za minimálnu cenu 7,10 Eur / m2 ročne.
Prenájom nebytových priestorov nie je určený na poskytovanie reštauračných, pohostinských služieb a prevádzkovanie herní.
V cene prenájmu nie je zahrnutá spotreba elektriny, vykurovanie, vodné, stočné, odvoz odpadu.
Doba nájmu na neurčito.
Čítať celý článok...
   

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY - od 22.10.2018 do 26.10.2018

Oznamujeme občanom, že v dňoch: od 22.10.2018 do 26.10.2018 v čase od 7:15 hod. do 19:30 hod. bude v obci Klokočov – časť rodinné domy okolo starej cesty do Beľaja a Hlavice Janesky prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác.
Obmedzená distribúcia elektriny platí pre súpisné čísla: 441, 443, 444, 445, 446, 447, 450, 451, 452, 457, 458, 463, 464, 465, 468, 470, 471, 474, 475, 476, 478, 575, 761, 853, 862, 878, 916, 967, 969, 972, 981, 1088, 1113, 1114.
 

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY - 29.10.2018

Oznamujeme občanom, že dňa: 29.10.2018 v čase od 7:15 hod. do 18:15 hod. bude v obci Klokočov – časť rodinné domy okolo starej cesty do Beľaja, Hlavice Janesky, Hlavice Galus, u Nekoranca, Ostružie, Hlavice u Flintov, Hlavice u Bebčáka, Hlavice u Gaška – rodinné domy popri hlavnej ceste smerom do Galusa,  prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác.
Zoznam súpisných čísel, pre ktoré platí prerušená distribúcia elektriny je uvedený v prílohe nižšie.
   


Stránka 1 z 2

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!