samospravanasa_obeczivot_obci

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY - 23.10.2017

Oznamujeme občanom, že dňa: 23. októbra 2017 v čase od 07:30 hod. do 20:00 hod. bude v obci Klokočov – časť Biely Kríž prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác.
Obmedzená distribúcia elektriny platí pre odberné miesta hore uvedených lokalít pre súpisné čísla: 306, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 326, 327, 328, 355, 419, 891, 892, 918, 1185, 1197,1200 1206.
 

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY - 26.10.2017

Oznamujeme občanom, že dňa: 26. októbra 2017 v čase od 08:30 hod. do 16:00 hod. bude v obci Klokočov – časť Hlavice u Janeskov, u Beľaja prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác.
Obmedzená distribúcia elektriny platí pre odberné miesta hore uvedených lokalít pre súpisné čísla: 441, 443, 444, 445, 446, 447, 450, 451, 452, 457, 458, 463, 464, 465, 468, 470, 471, 474, 475, 476, 478, 575, 761, 853, 862, 878, 916, 967, 969, 972, 981, 1088, 1113, 1114.
 

Termnín úplnej uzávierky III/2026 Staškov - Klokočov - Informácia o autobusovej doprave počas úplnej uzávierky cesty III/2026 v dňoch 19.10 - 28.10.2017, cestovné poriadky dotknutých liniek a odchylky od cestovných poriadkov

Obec Klokočov oznamuje občanom, že od 12. októbra 2017 začali prípravné práce – frézovanie cesty III/2026 Staškov – Klokočov, úsek Hlavice smer Rieka.
Na základe oznámenia zo Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja sa celková uzávierka cesty III/2026 Klokočov – Staškov posúva a cesta bude uzavretá v dňoch od  19. – do 28. októbra 2017.
Dňa 29. októbra 2017 bude čiastočná uzávierka cesty.
Rozsah odchýlok od cestovných poriadkov, ostáva zachovaný tak ako je zverejnený na stránke Obce Klokočov s platnosťou od 19. – 28. októbra 2017.  
O ďalších skutočnostiach Vás budeme informovať prostredníctvom obecného rozhlasu a oznamov na internetovej stránke obce.

Ďakujeme za pochopenie.

pdf

62,564kb

Zmena termínu celkovej uzávierky cesty III/2026, Klokočov–Staškov

word

370,688 kb
Informácia o vedení autobusovej dopravy počas úplnej uzávierky

pdf

Príloha 1
cestovný poriadok linky 502403 (56,886 kb)
cestovný poriadok linky 502450 - strana 1 (52,829 kb)
cestovný poriadok linky 502450 - strana 2 (53,926 kb)
cestovný poriadok linky 502459 - strana 1 (63,060 kb)
cestovný poriadok linky 502459 - strana 2 (61,987 kb)

pdf

  35,395 kb
Príloha 2
Tabuľka odchýlok od cestovných poriadkov

 

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho konania

pdf

1120,215 kb
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
a nariadenie ústneho konania
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 29.09. 2017.
Miestne zisťovanie sa bude konať  - 25.10.2017 o 8.00 hod.
 

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho konania

pdf

790,354 kb
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
a nariadenie ústneho konania
Zverejnené na úradnej tabuli Obce Klokočov dňa 13.10.2017.
Miestne zisťovanie sa bude konať  - 08.11.2017.o 8.00 hod.
     

REVITALIZÁCIA PRIESTORU PRED KOSTOLOM

V septembri 2017 bola zrealizovaná úprava verejného priestoru pred kostolom. Cieľom bolo upraviť priestor a vybudovať oddychovú zónu, s využitím prírodných stavebných materiálov a zelene, čo bolo jedným z hlavných kritérií pre získanie dotácie zo Žilinského samosprávneho kraja v rámci programu Regionálny rozvoj.
Získaná dotácia vo výške 500 eur bola účelovo poskytnutá na nákup dlažby z prírodného kameňa. Podmienkou dotácie bolo záväzné spolufinancovanie obce Klokočov vo výške najmenej 20% z výšky požadovanej dotácie. V zmysle spolufinancovania obec zabezpečila z vlastných zdrojov nákup zelene, zvyšného množstva lámaného kameňa, štrku a obrubníkov potrebných k pokládke kameňa. Všetky práce spojené s úpravou terénu a pokládkou kameňa zabezpečila obec svojpomocne. V priestore pod krížom na novovybudovanej oddychovej zóne sú osadené nové lavičky a odpadkový kôš, ktoré boli osadené vďaka veľkorysosti sponzorov.
Čítať celý článok...
 


Stránka 1 z 2

napravo
Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami
v povodí riečky Predmieranky.
Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Heraldický znak obce Klokočov


Obec Klokočov

Klokočov č.962
02322 Klokočov

E-mail: starostka@klokocov.sk
Telefón: +421 - 041/ 43 58 110
Fax: +421 - 041/ 43 58 338
Webmaster: webmaster@klokocov.sk

Vyrobil CBsoft, s.r.o. Powered by Joomla CMS!