Odpadové hospodárstvo-TKO

ZVOZ SA USKUTOČNÍ VO ŠTVRTOK 30. APRÍLA 2020

Obecný úrad v Klokočove oznamuje, že v dňoch od 27.04.2020 - 30.04.2020 sa uskutoční zber železného šrotu, bielej techniky /pračiek, chladničiek, televízorov, rádií/, ako aj veľkoobjemového odpadu.
Zber sa uskutoční v nasledovných zberných miestach: