Súčasná obec

Prístavba a stavebné úpravy hasičskej zbrojnice KlokočovBudova hasičskej zbrojnice bola zastaraná, nespĺňala základné štandardy vybavenosti, jednogarážová a technika nebola zhromaždená na jednom mieste. Z toho dôvodu sme pristúpili k nutnej rekonštrukcii.
1.etapa rekonštrukcie Hasičskej zbrojnice – nadstavba
bola zrealizovaná v roku 2018. V tejto fáze bola zrealizovaná väčšia časť projektu a aj finančne najnáročnejšia. Zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva vnútra SR sme získali dotáciu vo výške 30.000,00 EUR a spoluúčasť obce bola v sume 1.600,00 EUR.

Premena ihriska na Kašanke trvala 4 rokyPriatelia a priaznivci futbalu, dočkali sme sa!
Kde sú tie časy, keď sa na „Kašanke“ hrával oficiálny futbal?
Túto otázku sme si mnohí kládli s nostalgiou a spomienkami na roky minulé. Ale sny sa stanú skutočnosťou už čoskoro.
Ten deň nastane 12. mája 2019 o 11:00 hod., kedy sa uskutoční prvý oficiálny zápas dorastencov TJ Slovan Klokočov „na svojom“.

zvozodpadu2015jarmDňa 16. mája 2015 sa v našej obci uskutočnil zvoz veľkoobjemového odpadu, železného šrotu, pračiek, chladničiek, televízorov, rádií, autobatérií, ako aj obnoseného šatstva – dámske, pánske a detské oblečenie.  Občania mohli zvážať veľkoobjemový odpad na zberné miesta od 11. mája 2015 počas celého týždňa.
V deň zvozu sa pracovníci zišli pred Obecným úradom, kde ich privítala starostka obce Veronika Haferová. Jednotlivým pracovníkom prevádzok OÚ boli pridelení VPP pracovníci, ktorí taktiež pomáhali pri zvoze odpadu. Po naštartovaní obecných vozidiel sa začal zvážať veľkoobjemový odpad z jednotlivých častí obce do areálu vo Vrchpredmieri, kde ho pracovníčky VPP ďalej separovali. V sobotu sa zúčastnili zberu pracovníci Metod Čuboň, Pavol Gunčaga, Milan Krenželok, Anna Koniarová, Ing. V. Gajdičiarová, Ing. Jana Horčičáková, Mgr. Paula Pápolová a pracovníci VPP: Jozef Hrčka, Štefan Hafera, František Janešík, Peter Hruška, Vladimír Hruška, Jozef Šamaj, Jarmila Krišťáková, Emília Litvíková.
Poďakovanie patrí všetkým pracovníkom, ktorí sa zúčastnili sobotňajšieho zber a touto cestou ďakujeme aj občanom, ktorí sa do zberu zapojili a využili túto službu.

Na ukážku Vám prinášame zopár fotografií:

zberjesen2014mDňa 13. septembra 2014 sa v našej obci uskutočnil  zvoz veľkoobjemového a nebezpečného odpadu(pračiek, chladničiek, televízorov, rádií, nebezpečného odpadu, pneumatík, ....).
Občania boli dostatočne informovaní prostredníctvom web stránky obce, obecného rozhlasu, vývesných tabuliach OÚ Klokočov a mohli tak využiť túto službu a zbaviť sa nepotrebného odpadu.
V sobotu ráno sa stretli pred Obecným úradom v Klokočove, spoločne so starostom obce Ľubošom Strížom, pracovníci OÚ Klokočov: Metoděj Čuboň, Milan Krenželok, František Čuboň, Pavol Gunčaga, Anna Koniarová, Ing. Veronika Gajdičiarová, Miroslava Menšíková, Mgr. Paula Pápolová. Do zberu sa taktiež zapojili aj ďalší pracovníci OÚ a pracovníci VPP: Michal Horčičák, Vladimír Čuboň, Jozef Hrčka, František Paľuch, Emília Litvíková, Jaroslava Krištiaková, Veronika Valčuhová, Vladimír Hruška.