Nástroje pre uľahčenie prístupu

Obec Klokočov leží v Turzovskej vrchovine medzi pohorím Javorníky a Moravsko-sliezskymi Beskydami v povodí riečky Predmieranky, ktorej pramene toku siahajú až na svahy Malého Polomu, Grúnika, Uhorskej a tvorí významný prítok rieky Kysuce. Má vrchovinný až hornatý ráz s nadmorskou výškou od 508 m do 1 061 m, roztrúsené lesné plochy a prevážne hnedé lesné pôdy.

Obec sa skladá z týchto územných častí: Klokočov-ústredie, Rybáre, Kornica, Klín, Vrchpredmier, Hlavice, Javorová, Podjavorová, Riečky a Hrubý Buk.


Dominantou Klokočova je:

  • Národná prírodná rezervácia Malý Polom - predmetom ochrany sú zachovalé lesné spoločenstvá jedľových bučín s prímesou smreka, ojedinele s pieskovcovými skalnými hranami i lokálnymi terénnymi depresiami s vlhkomilnými spoločenstvami.
  • Prírodná rezervácia Klokočovské skálie - s ukážkami guľovitej odlučnosti v skalnom masíve.
  • Vidiecka pamiatková zóna Klokočov osada Do Kršle - predmetom ochrany je jej dobová urbanistická hmotovo-priestorová skladba, ktorá je výsledkom špecifických podmienok vývoja postupného osídľovania podhorských oblastí Kysúc od 16. Storočia, z obdobia valašskej kolonizácie.
  • Prírodná rezervácia Polkova - so zachovalými zvyškami pramenísk a zamokrených terénnych depresií, ktoré sú refúgiami vlhkomilných spoločenstiev s prítomnosťou zriedkavých a ohrozených druhov.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark