Škola

Základná škola, Ústredie 976, 023 22 Klokočov prijme do pracovného pomeru: Asistenta učiteľa
Úväzok: 100 %
Predpokladaný nástup: 01.12.2020
Pracovný pomer: doba určitá
Kvalifikačné predpoklady: v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch

Riaditeľka ZŠ oznamuje, že dňa 10.11.2020 žiaci 1. - 4. ročníka nastupujú do školy a vyučujú sa podľa riadneho rozvrhu.
Žiaci prinesú Potvrdenie o bezinfekčnosti dieťaťa.
Žiaci, ktorí boli v karanténe prinesú aj potvrdenie od detského lekára o ukončení karantény.
Žiaci druhého stupňa sa naďalej vyučujú dištančnou formou.
MŠ Klokočov dňa 10.11.2020 funguje.

1. Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR, zákonný zástupca žiaka, ktorý navštevuje základnú školu, predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe žiaka do ZŠ "Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti". Tlačivo je na stránke ministerstva školstva alebo je možné ho vyzdvihnúť v škole.
2. Žiaci prvého stupňa ZŠ, ktorí majú nad 10 rokov, sú povinní sa preukázať negatívnym výsledkom testu. Ak sa nepreukážu negatívnym výsledkom testu, nemôžu sa zúčastňovať vyučovania v škole.
3. Jesenné prázdniny sú v dňoch 30.10.2020, 2.11., 6.11. a 9.11. 2020.
4. Zákonný zástupca žiaka, ktorý sa vzdeláva dištančnou formou a nemá možnosť sa vzdelávať pomocou IKT technológií, bezodkladne to oznámi RŠ, ktorá určí náhradný spôsob vzdelávania žiaka.
5. V prípade otázok kontaktuje RŠ na tel.č.: 0911 650 235 alebo e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Riaditeľka Základnej školy oznamuje deťom, žiakom i zákonným zástupcom, že po dohode so zriaďovateľom sa od 22.06.2020 obnovuje vyučovanie vo všetkých ročníkoch základnej školy.
Zákonný zástupca žiaka pri prvom nástupe žiaka do školy odovzdá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Vyhlásenie je na web stránke školy alebo si ho môže zákonný zástupca vyzdvihnúť u riaditeľky školy. Každý žiak si do školy prinesie dve rúška a jednorázové papierové vreckovky. Zákonný zástupca žiaka zároveň zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do aj zo školy.
Účasť na vyučovaní je dobrovoľná. Zároveň riaditeľka školy oznamuje, že dňa 22.06.2020 budú vo všetkých ročníkoch triednické hodiny zamerané na zbieranie školských učebníc, kľúčikov od skriniek a ďalších triednických prác.
Ďalšie informácie poskytne riaditeľka školy na tel. č.: 0911 650 235 alebo e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.