Škola

Základná škola Klokočov pozýva predškolákov a ich rodičov na Zápis detí do 1. ročníka.
Slávnostný zápis sa uskutoční 12. a 13. apríla 2021 od 13.30 do 16.30 hod. na 1. poschodí ZŠ Klokočov.
Na Vašu návštevu sa tešia pani učiteľky 1. stupňa.
Zákonný zástupca si prinesie občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a preukaz poistenca dieťaťa.
Informácie k zápisu osobne v ZŠ, alebo v MŠ Klokočov, príp. na t. č. 0911/ 650 235

Mikuláš v školeTak ako každý rok, aj tento, si na nás Mikuláš spomenul. A ako býva dobrým zvykom, zavítal medzi tých najmenších. Spolu s anjelom a čertom našich žiačikov trošku preverili, či sa učia, poslúchajú a tí to mali možnosť dokázať peknou básničkou alebo pesničkou. A práve teraz je ten najlepší čas zamyslieť sa nad zmyslom týchto tradícií, aby sa z nich nevytratilo čaro a láska. Milí naši žiaci, rodičia a učitelia. Želáme Vám, aby sa Vám v tomto predvianočnom zhone podarilo trošku spomaliť, myslieť viac jeden na druhého a spomenúť si na tých, ktorí potrebujú naše milé slovo, či chvíľku pozornosti. Užite si tieto vzácne chvíle v pokoji a s úsmevom na perách.

Základná škola, Ústredie 976, 023 22 Klokočov prijme do pracovného pomeru: Asistenta učiteľa
Úväzok: 100 %
Predpokladaný nástup: 01.12.2020
Pracovný pomer: doba určitá
Kvalifikačné predpoklady: v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch

Riaditeľka ZŠ oznamuje, že dňa 10.11.2020 žiaci 1. - 4. ročníka nastupujú do školy a vyučujú sa podľa riadneho rozvrhu.
Žiaci prinesú Potvrdenie o bezinfekčnosti dieťaťa.
Žiaci, ktorí boli v karanténe prinesú aj potvrdenie od detského lekára o ukončení karantény.
Žiaci druhého stupňa sa naďalej vyučujú dištančnou formou.
MŠ Klokočov dňa 10.11.2020 funguje.