Aktuálne dianie

Oznamujeme občanom, dňa: 05.09.2022 v čase od 7:30 do 16:30 hod. bude v Obci Klokočov – časť Klin, Klin – Bánske prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác. Zoznam súpisných čísel, pre ktoré platí prerušená distribúcia elektriny: 214, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 264, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 778, 779, 815, 817, 877, 933, 990, 1001, 1037, 1048,1071, 1304
Bližšie informácie Vám poskytneme na OÚ Klokočov.

Oznamujeme občanom, dňa: 02.09.2022 v čase od 7:00 do 19:00 hod. bude Obci Klokočov – časť Kornica – Konečná prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác. Zoznam súpisných čísel, pre ktoré platí prerušená distribúcia elektriny:
časť Bílá: 11, 14, 15, 17, 44, 45
časť Kornica: 31, 88, 179, 196, 197, 198, 199, 200, 202, 771, 837, 864, 888, 943, 945, 1085, 1122
Bližšie informácie Vám poskytneme na OÚ Klokočov.

Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Ing. Erika Jurinová navštívi našu obec Klokočov vo štvrtok 25.08.2022, aby sa porozprávala o práci Žilinskej župy za uplynulé obdobie a o potrebách občanov. Občania, ktorí majú záujem osobne sa stretnúť s pani župankou, budú mať možnosť v tento deň – vo štvrtok 25.08.2022 o 13:45 hod. pred OÚ Klokočov.