Aktuálne dianie

Oznamujeme občanom, že od dnes t. j. - 7.7.2020 sa na úrade v Klokočove opäť pracuje od 7.30- 15.30 hod.

Vážený spoluobčania, v mesiaci jún, sa malo v našej obci Klokočov konať tradičné podujatie Hodové slávnosti pri príležitosti zasvätenia kostola Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Vzhľadom na súčasnú situáciu s výskytom nového koronavírusu a naďalej pretrvávajúcich vydaných opatrení, obec Klokočov /aj ďalšie okolité obce/ pripravený hodový program a kolotoče musela zrušiť.
Obec Klokočov čakala do poslednej chvíle na ďalšie uvoľňovanie opatrení.
Aj keď s účinnosťou od 10. júna 2020 sú povolené podujatia kultúrnej či spoločenskej povahy do 500 osôb je potrebné dodržiavať naďalej všetky opatrenia a odporúčania vydané ÚVZ SR pod č. OLP/4592/2020 zo dňa 09.06.2020 na zabránenie šírenia nového koronavírusu COVID 19.
Požiadavky hygienicko – epidemiologických opatrení sú náročné a obec nedokáže na vlastné náklady zabezpečiť v požadovanom rozsahu a množstve dezinfekčné a hygienické prostriedky /napr. zvýšený počet dezinfekcie, toaliet, pravidelné čistenie a dezinfekcia plôch/. Preto sa tento rok v Obci Klokočov Hodové slávnosti nekonajú a obec nebude taktiež dávať žiadne povolenia k stánkovému predaju.
Ospravedlňujeme sa všetkým, ktorí sa na hodové slávnosti tešili. Celý Hodový program je presunutý na rok 2021, tak pevne veríme, že sa situácia upokojí a o rok sa spoločne všetci stretneme.
Ďakujeme za pochopenie.

dendetim