Aktuálne dianie

Centrum sociálnych služieb PARK, Hviezdoslavova 918, Čadca, ponúka voľné miesta na poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov, domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení. Podrobné informácie v letáku...

Na leták je možné kliknúť, otvorí sa vo väčšej veľkosti

letka css park cadca

Názov projektu: Terénna opatrovateľská služba v obci Klokočov
Prijímateľ dotácie: obec Klokočov
Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program: Ľudské zdroje
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01, Kód projektu: 312081BKK2
Realizácia projektu: 01.01.2022 – 30.11.2023
Rozpočet projektu: 16 320,00 €
Spolufinancovanie: 0 %

Cieľová skupina:

  • deti, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby,
  • plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby,
  • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore

vianocny pozdrav

mikulas 2021