Aktuálne dianie

Vážení spoluobčania,
obec Klokočov Vám ponúka možnosť bezplatného právneho poradenstva, ktorú v obci bude poskytovať advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč. Prvý termín bezplatného právneho poradenstva v našej obci bude dňa 08.02.2023 (t.j. streda) od 16:00 hod. do 17:30 hod. v kancelárii starostu. Termín ďalšieho bezplatného právneho poradenstva bude občanom oznámený a zverejnený v dostatočnom predstihu.

právne poradenstvo

smutocny oznam

Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., Žilina oznamujú, že dňa 1.2.2023 budú pracovníci spoločnosti vykonávať odpočet vodomerov k zmene ceny stočného. Prosíme všetkých odberateľov, ktorí vypúšťajú vodu do verejnej kanalizácie a majú fakturačný vodomer pre meranie odpadovej vody o ústretovosť pri odpočtoch vodomerov.

zhasnutie svetiel