Spoločenská kronika

70 narodeniny oslavuje -
Šipula František, Hlavice, 1090

60 narodeniny oslavujú -

Bielko Jozef, Hlavice, 534
Jenojanková Božena, Riečky, 685

50 narodeniny oslavujú -
Gondeková Mária, Klokočov, 89
Hruška Štefan, Kornica, 905
Vavrica Miroslav, Kornica, 1182
kytica pre jubilantov

80 narodeniny oslavuje -
Šamajová Veronika,
Klin, 1055

70 narodeniny oslavuje -

Jarošová Štefánia, Hlavice, 969

60 narodeniny oslavujú -
Marcová Dana, Rybárie, 16
Šamajová Mária, Kornica, 218
Dorociak Jozef, Vrchpredmier, 284
Holaza Miroslav, Klin, 388
Zajac Matúš, Hlavice, 525
Fojtíková Anna, Hrubý Buk, 776
Kudláč Vincent, Kornica, 1122

50 narodeniny oslavuje -
Smažáková Vlasta,
Hlavice, 847
kytica pre jubilantov

90 narodeniny oslavuje -
Haferová Terézia, Hlavice, 475

70 narodeniny oslavujú -
Zajac Ondrej,
Kornica, 1000
Kyčerková Irena, Hlavice, 1022

60 narodeniny oslavuje -

Mudrík Pavol, Klin, 381

50 narodeniny oslavujú -
Marec Ján,
Riečky, 643
Hrošová Jana, Klokočov, 958
Bielčiková Janka, Vrchpredmier, 1084
kytica pre jubilantov