Spoločenská kronika

80 narodeniny oslavuje -
Šamajová Veronika,
Klin, 1055

70 narodeniny oslavuje -

Jarošová Štefánia, Hlavice, 969

60 narodeniny oslavujú -
Marcová Dana, Rybárie, 16
Šamajová Mária, Kornica, 218
Dorociak Jozef, Vrchpredmier, 284
Holaza Miroslav, Klin, 388
Zajac Matúš, Hlavice, 525
Fojtíková Anna, Hrubý Buk, 776
Kudláč Vincent, Kornica, 1122

50 narodeniny oslavuje -
Smažáková Vlasta,
Hlavice, 847
kytica pre jubilantov

90 narodeniny oslavuje -
Haferová Terézia, Hlavice, 475

70 narodeniny oslavujú -
Zajac Ondrej,
Kornica, 1000
Kyčerková Irena, Hlavice, 1022

60 narodeniny oslavuje -

Mudrík Pavol, Klin, 381

50 narodeniny oslavujú -
Marec Ján,
Riečky, 643
Hrošová Jana, Klokočov, 958
Bielčiková Janka, Vrchpredmier, 1084
kytica pre jubilantov

70 narodeniny oslavujú -
Valčuhová Anna,
Vrchpredmier, 930
Srniček Jozef, Hlavice, 1043

60 narodeniny oslavujú -
Muchová Jarmila,
Klokočov, 104
Stopková Helena, Kornica, 1051

50 narodeniny oslavujú -
Srniček Vladimír,
Riečky, 825
Kubašková Anna, Hlavice, 920
Tuhovčák Miroslav,
Klokočov, 1099
Hrušková Anna, Hrubý Buk, 1139
Vavricová Anna, Kornica, 1182
kytica pre jubilantov