Spoločenská kronika

80 narodeniny oslavujú -
Čuboň Pavel,
Vrchpredmier, 890
Korčeková Mária,
Rybárie, 3

70 narodeniny oslavujú -
Šipulová Mária, Hlavice, 853
Želiecká Štefánia,
Klokočov, 1004
Nekorancová Mária,
Hlavice, 1026

50 narodeniny oslavujú -
Mišolaj Ladislav
Jaroš Ondrej,
Klin, 414
Pešát Rudolf,
Klokočov, 784
kytica2015

80 narodeniny oslavuje -
Papíková Veronika,
Vrchpredmier, 801

70 narodeniny oslavujú -
Polka Rudolf,
Hlavice, 436
Horníková Štefánia,
Hlavice, 465
Holazová Eva,
Hlavice, 560
Gregor Kamil,
Klokočov, 958

60 narodeniny oslavuje -
Cisáriková Zdenka,
Kornica, 176

50 narodeniny oslavujú -
Fančovič Ľuboslav,
Kornica, 139
Slíž Pavol,
Klin, 413
Halagačka Ján,
Riečky, 696
Olšovský Ľubomír,
Klin, 1259
kytica2015

80 narodeniny oslavuje -
Korčeková Mária,
Riečky, 951

70 narodeniny oslavujú -
Papíková Agnesa,
Klin, 375
Stopková Anna,
Klokočov, 924

60 narodeniny oslavujú -
Michalisko Vincent,
Kornica, 836
Škorníková Irena,
Klin, 1071
Kubačáková Vieroslava,
Hlavice, 1088

50 narodeniny oslavujú -
Stuchlik Jozef,
Kornica, 144
Papík Pavol,
Vrchpredmier, 801
Šamaj František,
Klin, 1055
Marcová Milada,
Hlavice, 1143
Straka Jozef,
Hlavice, 1151
kytica2015