Farský úrad

!!!Nariadením hlavného hygienika Slovenskej republiky a BU Žilina je aj náš kostol v týchto dňoch úplne zatvorený!!!

Až do odvolania sa nebudú konať verejné sv. omše, zapísané úmysly sv. omší budú slúžené v daný deň súkromne kňazom!

V tieto zvláštne dni využime mimoriadne zmierenie sa s Nebeským Otcom dokonalou ľútosťou, duchovným sv. prijímaním a nábožným sledovaním sv. omší v televízii, rádiu či cez internet...

Pohreb, zaopatrovanie chorého a zomierajúceho vybavíte telefonicky kedykoľvek (so zachovaním všetkých hygienických predpisov)

Farský úrad v Klokočove oznamuje občanom, že na základe odporúčania vlády Slovenskej republiky v dňoch od 10.3- 23.3.2020 sa nebudú v kostole Najvätejšieho Srdca Ježišovho v Klokočove slúžiť sv. omše.
Zároveň p. farár oznamuje, že kostol bude otvorený len pre súkromnú modlitbu.

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho Klokočov
FARSKÉ OZNAMY od 24.11.2014 do 30.11.2014
Liturgický kalendár

pdf
39,943 kb  

Celé znenie farských oznamov v týždni od 24.11.2014 do 30.11.2014
nájdete tu.