Naše talenty

V obci Klokočov žije veľa talentovaných, šikovných ľudí, ktorí sa angažujú v zaujímavých aktivitách alebo ich sami vytvárajú.
Naším cieľom je zviditeľňovať takýchto ľudí rôznych vekových kategórií a tiež vám s nimi ukázať zaujímavé aktivity a podujatia. V rubrike „naše talenty“ vám budeme predstavovať nadaných umelcov, skvelých športovcov a šikovných ľudí, ktorých v obci máme. Do budúcna sa môžete tešiť i na výstavy, a zaujímavé podujatia, ktoré sa v spolupráci s nimi chystáme podniknúť.

Lukáš Polka – pýcha Klokočova v hre na heligónkuLukáš je osemnásťročný stredoškolák, ktorý navštevuje Pedagogickú a Sociálnu Akadémiu sv. Márie Goretti v Čadci.
Hovorí sa, že talentované deti potrebujú motiváciu, podporu rodiny aj dobrého učiteľa, ktorý by ich viedol. Lukáško mal to šťastie a našiel všetko! Ako sám hovorí je hudobníkom celým srdcom, má veľkú podporu rodiny a našiel si i fantastického učiteľa. S hrou na heligónku začínal ako samouk, neskôr začal navštevovať krúžok „heligónka“ v CVČ Klokočov, kde sa zdokonaľoval pod vedením Ing. Martina Čerňanského. Cvičí a vytvára si podmienky na hudobný rozvoj osobnosti. Nie je to však len také obyčajné hranie.

brezinova_m
Emília Brezinová
Narodila sa 23. júna 1951 v Turzovke. Amatérskemu výtvarnému umeniu sa venuje od roku 2004, kedy sa stala aj členkou Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov Kysúc v Čadci. Jej tvorba je zameraná na krajinárstvo a kvetinové zátišia. Popri vlastnej fantázií čerpá námety z prírody a krásneho okolia obce Klokočov v ktorej žije a tvorí.  Inšpirujú ju i obrázky z rôznych publikácií. Jej doménou je maľba temperou, oslovil ju však aj akvarel a olej.
Zapája sa do regionálnych, krajských, súťažných výstav a podujatí. Vystavovala v kaštieli Kysuckej galérie v Oščadnici, v Čadci, v Čiernom, v Turzovke, v Humennom a v rodnej obci Klokočov.

Anna Vnuková
Anna Vnuková

Hanka sa narodila 13. novembra 1953 v Turzovke.
Vyrastala v prostredí, v ktorom ju rodičia učili milovať Slovensko a všetko, čo s tým súvisí: piesne, tvorivosť, prírodu, rodný kraj, lásku k ľuďom, pracovitosť a možnosť vnímať radosti zo života. Amatérskemu umeniu sa začala venovať intenzívnejšie od roku 2003, kedy vstúpila do Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov Kysúc. Cieľom klubu neprofesionálnych výtvarníkov je združovať aktívnych záujemcov o rôznorodé výtvarné žánre, umožniť im konfrontovať výsledky svojej umeleckej činnosti na stretnutiach, výstavách, plenéroch, školeniach a iných aktivitách.