Spoločenská kronika

91 narodeniny oslavuje -
Maršová Mária,
Klokočov, Kornica, 184

85 narodeniny oslavujú -
Stopková Štefánia,
Klokočov, Kornica, 1181
Papíková Jozefína, Klokočov, Kornica, 789

80 narodeniny oslavujú -
Valčuhová Terézia,
Klokočov, Vrchpredmier, 368
Haferová Katarína, Klokočov, Vrchpredmier, 373

75 narodeniny oslavujú -
Kapusňaková Mária,
Klokočov, Klin, 380
Žáková Terézia, Klokočov, Hrubý Buk, 722
Čečotková Mária, Klokočov, Hlavice, 827
Ježíková Mária, Klokočov, Kornica, 917
Srničková Terézia, Klokočov, Rybárie, 948

60 narodeniny oslavujú -
Smieško Jozef,
Klokočov, Kornica, 865
Sobčák Ondrej, Klokočov, Kornica, 1039
Muchová Anna, Klokočov, 1098
Dedičová Mária, Klokočov, Hlavice, 1106

50 narodeniny oslavujú -
Stopka Pavol,
Klokočov, Hlavice, 491
Brezinová Alena, Klokočov, 804

kytica2014

94 narodeniny oslavujú -
Papíková Agnesa,
Klokočov, 63

85 narodeniny oslavujú -
Plešivčáková Rozália,
Klokočov, 92
Paluchová Mária, Klokočov, Javorová, 609

80 narodeniny oslavuje -
Fujaková Štefánia,
Klokočov, Hlavice, 459

75 narodeniny oslavuje -
Godiška Pavol,
Klokočov, Hlavice, 505

70 narodeniny oslavujú -
Gachová Štefánia,
Klokočov, Hlavice, 844
Tuhovčák Rudolf, Klokočov, Klin, 931
Marcová Anna, Klokočov, Riečky, 947

60 narodeniny oslavujú -
Mariaková Mária,
Klokočov, 69
Janec Jozef, Klokočov, Riečky, 1119

50 narodeniny oslavujú -
Škuľaviková Drahomíra,
Klokočov, Hlavice, 507
Janešík František, Klokočov, Rybárie, 35
Mudrík Pavol, Klokočov, Hrubý Buk, 1146

kytica2014