Osobnosti obce

Sample Image  Pozrite si fotografie novootvorenej izby rodáka z Klokočova Pavla Hrtusa Jurinu.
Izba je otvorená v Kysuckej knižnici v Čadci. 

Sample Image Pamätná tabuľa Pavla Hrtúsa Jurinu je umiestnená na prírodnej guľovej odlučnosti v parčiku pred obecným úradom Klokočov.

Sample Image 

Život a dielo Pavla Hrtusa Jurinu, spisovateľa, prekladateľa, učiteľa

pseudonymy: Paľo Jarin, Velus, Velusina, Barin Pavol, Pavol of Jurinov