Škola

žiaci ZŠ Klokočov si pripomenuli Svetový deň ZemeDňa 09.04. 2014 si žiaci ZŠ Klokočov pripomenuli Svetový deň Zeme a v spolupráci so starostom obce Ľubošom Strížom  sa zúčastnili čistenia okolia školy a obce. Najskôr žiaci besedovali  o ochrane životného prostredia a separovaní odpadu. Potom dostali rukavice, vrecia a reflexné vesty a vybrali sa, pod vedením učiteľov, čistiť okolie školy a obec od odpadkov. Pomáhali im pracovníci prevádzok v Klokočove, ktorí potom odvážali vrecia s nazbieraným odpadom.

karneval sa uskutoční 1.3.2014 od 14.00 do 18.00 hod. v telocvični ZŠ KlokočovZákladná škola Klokočov a Farský úrad Klokočov Vás srdečne pozývajú na KARNEVAL, ktorý sa uskutoční 1.3.2014 od 14.00 do 18.00 hod. v telocvični ZŠ Klokočov.

Stačí prísť v maske a priniesť si so sebou dobrú náladu!

Tradičný valentínsky ples - 15.02.2014

zapiszs201401Vážení rodičia budúcich prváčikov, riaditeľstvo základnej školy v Klokočove pozýva Vás a Vaše dieťa na zápis do 1. ročníka v šk. r. 2014/ 2015.

Zápis sa bude konať v pondelok 3. februára 2014 od 8.00-13.00 hod. v budove školy na 1. poschodí.


Ponúkame:
 pekné, pokojné  a zdravé prostredie
 stravovanie v novej, zrenovovanej školskej jedálni
 prevádzku ŠKD v nových priestoroch
 možnosť aktivity v záujmových útvaroch CVČ
 vybavenú počítačovú a jazykovú učebňu
 moderné vyučovacie metódy a pomôcky
 triedy vybavené interaktívnymi tabuľami
 príjemný, milý a zodpovedný prístup vyučujúcich

Na Vašu návštevu sa tešia pani učiteľky 1. stupňa.

Zákonný zástupca si prinesie občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a preukaz poistenca dieťaťa.
Informácie k zápisu osobne v ZŠ, alebo v MŠ Klokočov, príp. na  t. č. 041/ 4353 923.