Škola

Srdečne Vás pozývame na oslavu 50. výročia založenia Základnej školy v Klokočove, ktorá sa uskutoční 29. 11. 2013 o 11.-tej hodine v priestoroch školy.

Riaditeľstvo ZŠ Klokočov srdečne pozýva všetkých záujemcov, ktorí chcú zavítať do priestorov našej školy a stráviť s nami príjemné chvíle pri peknom programe spojenom s priehliadkou školy i s malým občerstvením.

pozývame na oslavu 50. výročia založenia Základnej školy v Klokočove, ktorá sa uskutoční 29. 11. 2013 o 11.-tej hodine v priestoroch školy


žiaci ZŠ Klokočov zúčastnili dopravnej výchovy na Dopravnom ihrisku v TurzovkeDňa 20. júna 2013 sa žiaci ZŠ Klokočov zúčastnili dopravnej výchovy na Dopravnom ihrisku v Turzovke. Žiakom sa venovali 3 pracovníčky z CVČ Turzovka a dvaja príslušníci policajného zboru. Žiaci boli rozdelení do skupín, pričom každá skupina sa venovala inej dopravnej situácii. Najprv si zopakovali teoretickú prípravu, napísali krátky testík, potom si pozreli materiálne vybavenie policajtov zúčastňujúcich sa dopravných kontrol a situácií, pričom si vyskúšali  nepriestrelnú vestu a iné pomôcky. Každá skupina si svoje teoretické vedomosti overila v dopravnej situácii, žiaci sa mohli zahrať na vodičov, no museli dodržiavať pravidlá cestnej premávky.

Žiaci ZŠ KLokočov u hasičovV dňoch 3.5.2013 a 14.6.2013 sa žiaci ZŠ Klokočov zúčastnili prehliadky hasičskej techniky, ktorú im predviedli príslušníci Hasičskej stanici v Turzovke. Žiaci si mohli prezrieť niekoľko hasičských zásahových vozidiel a nazrieť dovnútra. Príslušníci hasičského zboru na jednotlivých stanovištiach ukázali žiakom materiálne zabezpečenie hasičských vozidiel a vysvetlili im, na aký zásah je ktoré vozidlo vhodné. Žiaci napäto počúvali a vozidlá si podrobne obzerali. Niektorí žiaci si dokonca vyskúšali hasičskú uniformu s prilbou, pričom zistili, že je poriadne ťažká.

Športový deň v rámci cezhraničnej spolupráceDňa  18.6.2013 sa v Klokočove v Sudoparku uskutočnilo podujatie "Športový deň v rámci cezhraničnej spolupráce." Zúčastnili sa ho žiaci zo ZŠ Klokočov a žiaci zo ZŠ Havířov, aby tak ako po iné roky prelomili rečové bariéry a nadviazali nové priateľstvá. Žiaci sa  pešou túrou presunuli do Sudoparku, kde v turistike pokračovali. Turistickým sprievodcom bol pán Pavol Polka, ktorý viedol turistický výstup na Papíkov vrch. Počas tohto výstupu mohli žiaci obdivovať krásu kysuckej prírody a počúvať zaujímavé rozprávanie a poviedky viažuce sa k Papíkovmu vrchu a jeho okoliu. Po návrate sa všetci žiaci naobedovali a osviežili sa v pripravených sudoch. Potom sa postupne  zapájali do rôznych športových aktivít, pričom nechýbal ani test so slovenskými a českými slovíčkami zameraný na odstraňovanie rečových bariér. Tohto družobného stretnutia sa zúčastnil i starosta obce Klokočov pán Ľuboš Stríž.  Naši žiaci i žiaci zo ZŠ Havířov prežili  krásny slnečný deň plný športových aktivít, zábavy a oddychu v náruči krásnej kysuckej prírody.