Škola

Na konci článku sú doplnené fotografie prvej A triedy v prvý školský deň a po zatopení ...

Základná škola v Klokočove oslovuje všetkých ľudí ochotných podať pomocnú ruku v zložitej situácii, v ktorej sa škola ocitla, z dôvodu vytopenia priestorov školy a následného zničenia väčšiny učebných pomôcok pre žiakov 1. aj 2. stupňa, znehodnotenia inventáru kabinetov slúžiaceho k výučbe.
Touto cestou Vás prosíme o dobrovoľný sponzorský príspevok na zakúpenie nových učebných pomôcok pre našich žiakov, aby mohli aj naďalej tvorivo pracovať na vyučovacích hodinách.
V prípade, že ste sa rozhodli podporiť nás, sponzorské príspevky zasielajte na číslo účtu 7735518021/5600 PRIMA BANKA ČADCA
Všetkým darcom, sponzorom a priateľom školy vopred ďakujeme.

Rada školy pri ZŠ Klokočov
a riaditeľka ZŠ Klokočov Ing. Jarmila Nekorancová

Príchod detí do letného školského tábora: 06.08.2012 – od 10.00 hod.  do 11.00 hod.
Miesto: ZŠ Klokočov
Odchod detí: 10.08.2012 – od 12.00 hod. do 13.00 hod.

ZŠ Klokočov oznamuje, že pre záujemcov je k dispozícii školské ihrisko, kde je otvorený bočný vchod k ihrisku.

Základná škola v Klokočove, Materská škola v Klokočove a CVČ Rosička Klokočov organizovali v piatok 01. júna pre svojich žiakov oslavu MDD.
Touto cestou sa chceme poďakovať p. starostovi z Klokočova, Ľubošovi Strižovi, ktorý zabezpečil pre žiakov zo ZŠ Klokočov a deti z MŠ Klokočov okrem sladkej odmeny aj prekvapenie v podobe vystúpenia kúzelníka, p. Zdeňka Stríža.