Škola

Dňa 27.10.2012 došlo k vytopeniu priestorov ZŠ Klokočov. Riaditeľka ZŠ Klokočov Ing. Jarmila Nekorancová úprimne ďakuje všetkým za pomoc pri odstraňovaní havarijného stavu.  Zvlášť sa chcem poďakovať starostovi obce Ľubošovi Strížovi, Rade školy pri ZŠ Klokočov, Rade rodičov, všetkým pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom, členom OHZ Klokočov, pracovníkom Obecného úradu Klokočov, Dušanovi Mudríkovi, Spišskej katolíckej charite zo Spišskej Novej Vsi za  zapožičanie odvlhčovacích zariadení. Na ukážku si pozrite pár fotografií.

Ing. Jarmila Nekorancová
riaditeľka ZŠ Klokočov

Na konci článku sú doplnené fotografie prvej A triedy v prvý školský deň a po zatopení ...

Základná škola v Klokočove oslovuje všetkých ľudí ochotných podať pomocnú ruku v zložitej situácii, v ktorej sa škola ocitla, z dôvodu vytopenia priestorov školy a následného zničenia väčšiny učebných pomôcok pre žiakov 1. aj 2. stupňa, znehodnotenia inventáru kabinetov slúžiaceho k výučbe.
Touto cestou Vás prosíme o dobrovoľný sponzorský príspevok na zakúpenie nových učebných pomôcok pre našich žiakov, aby mohli aj naďalej tvorivo pracovať na vyučovacích hodinách.
V prípade, že ste sa rozhodli podporiť nás, sponzorské príspevky zasielajte na číslo účtu 7735518021/5600 PRIMA BANKA ČADCA
Všetkým darcom, sponzorom a priateľom školy vopred ďakujeme.

Rada školy pri ZŠ Klokočov
a riaditeľka ZŠ Klokočov Ing. Jarmila Nekorancová

Príchod detí do letného školského tábora: 06.08.2012 – od 10.00 hod.  do 11.00 hod.
Miesto: ZŠ Klokočov
Odchod detí: 10.08.2012 – od 12.00 hod. do 13.00 hod.

ZŠ Klokočov oznamuje, že pre záujemcov je k dispozícii školské ihrisko, kde je otvorený bočný vchod k ihrisku.