Nástroje pre uľahčenie prístupu

Základná škola Klokočov vďaka Nadácii Volkswagen Slovakia získala finančný grant  na projekt Pekná škola - pekná záhradaZákladná škola Klokočov vďaka Nadácii Volkswagen Slovakia získala finančný grant  na projekt "Pekná škola - pekná záhrada".


Skrášľovanie životného prostredia patrí medzi prvoradé úlohy environmentálnej výchovy na našej škole. Projekt je zameraný na odstránenie starých a vyschnutých stromov a súčasné skrášlenie areálu školy výsadbou nových tují, úpravou skaliek a celkovú úpravu areálu školy. Vytvoríme tak rekreačný priestor pre žiakov, ktorí sa pohybujú a trávia veľkú časť dňa v areáli školy.

Cieľom projektu je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka, rozvíjať spoluprácu a aktívny prístup k ochrane a tvorbe životného prostredia prostredníctvom praktickej výučby a rozvíjať schopnosť deliť si úlohy a niesť za ne zodpovednosť. Projekt prinesie žiakom nové edukačné možnosti, radosť a potešenie starať sa o školskú záhradu v rámci predmetu Technika, žiaci si rozšíria obzor  pozorovaním prírodnín lupou, mikroskopom či fotoaparátom.Na realizácii projektu sa zúčastnili žiaci ZŠ Klokočov, zamestnanci, rodičia i dobrovoľníci. Pri projektovaní sadovníckych úprav nám bol nápomocný študent záhradnej architektúry J. Porvazník.
Chceme sa poďakovať Nadácii Volkswagen Slovakia, vďaka ktorej ZŠ Klokočov mohla skrášliť svoje okolie. Poďakovanie patrí i všetkým žiakom, zamestnancom školy, rodičom a iným, ktorí sa akokoľvek podieľali na tomto projekte.

Základná škola Klokočov

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark