Nástroje pre uľahčenie prístupu

Slávnostný zápis sa uskutoční 12. a 13. apríla 2021 od 13.30 do 16.30 hod. na 1. poschodí ZŠ KlokočovZákladná škola Klokočov pozýva predškolákov a ich rodičov na Zápis detí do 1. ročníka.


Slávnostný zápis sa uskutoční 12. a 13. apríla 2021 od 13.30 do 16.30 hod. na 1. poschodí ZŠ Klokočov.
Na Vašu návštevu sa tešia pani učiteľky 1. stupňa.
Zákonný zástupca si prinesie občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a preukaz poistenca dieťaťa.
Informácie k zápisu osobne v ZŠ, alebo v MŠ Klokočov, príp. na t. č. 0911/ 650 235

 

Slávnostný zápis sa uskutoční 12. a 13. apríla 2021 od 13.30 do 16.30 hod. na 1. poschodí ZŠ Klokočov

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark