Škola

hasiciByť hasičom je poslanie, poslanie človeka naplnené skutkami a činmi odvahy a hrdinstva. Svoje neľahké povolanie takto prišli dňa 5. mája 2015 predstaviť hasiči z Dobrovoľného hasičského zboru v Klokočove žiakom Základnej školy Klokočov. Je chvályhodné, že si hasiči popri svojom zamestnaní, každodennej práci a dobrovoľníckej činnosti, našli voľný čas a venujú sa prostredníctvom prednášok výchove detí z obce Klokočov. Touto cestou by som rada vyjadrila vďaku Dobrovoľnému hasičskému zboru v Klokočove za ich ochotu a popriala im v ich ďalšej aktívnej činnosti mnoho úspechov.

V piatok 17.04.2015 sa niektorí žiaci ZŠ Klokočov zúčastnili Andersenovej nociV piatok 17.04.2015 sa niektorí žiaci ZŠ Klokočov zúčastnili Andersenovej noci, počas ktorej sa im venovali pani učiteľky Mgr. Zuzana Škorníková a Mgr. Miroslava Smrečková.
Vo večerných hodinách navštívili Obecnú knižnicu v Klokočove, kde ich privítali pracovníčky obecného úradu spolu s pani starostkou Veronikou Haferovou. Zasadacia miestnosť obecného úradu sa zmenila na prekrásne miesto, kde nechýbali zaujímavé knihy, hračky, potreby na písanie a maľovanie, občerstvenie. Príjemnú atmosféru dotvárali zapálené sviečky.

Základná škola Klokočov pripravila pre deti veselý karnevalDňa 06.02.2015 Základná škola Klokočov pripravila pre deti veselý karneval, aby sa mohli predstaviť v krásnych maskách. Nechýbali princezné, víly, lienky, motýle, vojaci, Zoro či iné pekné masky. Po krátkej promenáde v maskách a predstavení masiek sa žiaci zúčastnili zábavných súťaží, za ktoré boli odmenené sladkou odmenou. Neskôr si všetky karnevalové masky zatancovali na spoločnej diskotéke.
Poďakovanie patrí p. farárovi Mgr. Petrovi Jankechovi, ktorý pre deti zabezpečil sladkosti, koláčiky, chrumky, tyčinky a iné maškrty.

Zápis detí do 1. ročníka - Základná škola Klokočov