Škola

Základná škola Klokočov a Rada rodičov pri Základnej škole Klokočov pozýva rodičov žiakov na celoškolské RZ, ktoré sa uskutoční 16. septembra 2011 o 15:30 hod. (piatok) v priestoroch školy s nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Kult. program
3. Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch 2010/2011
4. Plán práce školy na šk. rok 2011/2012
5. ŠkVP

zaciatokrokums2011mAj v Materskej škole Klokočov sa začal školský rok 2011/2012.
Okrem detí sa do MŠ prišli pozrieť a porozprávať s učiteľkami, s deťmi aj pán starosta Ľuboš Stríž, pán farár vdp. Peter Jankech a rodičia. Niektoré deti sa tešili na druhý deň a niektoré nie. Ale to sa vlastne opakuje každý rok, veď každý sme iný. Jeden odvážny a druhý menej. Na adaptáciu však máme celý školský rok a niektorým sa bude možno ťažko z MŠ na konci školského roku odchádzať.

Oznamujeme občanom, že ihrisko pri ZŠ Klokočov bude počas prázdnin otvorené od 8:00 hod. do 21:00 hod.
Vstup na ihrisko je na vlastnú zodpovednosť.
Riaditeľka MŠ Klokočov Anna Horčičáková ďakuje sponzorom, ktorí v šk. roku 2010/2011 spríjemnili deťom pobyt v MŠ svojimi darčekmi a príspevkami, sú to:
- Pán starosta Ľuboš Stríž
- Pán farár Vdp. Peter Jankech
- Pani poslankyňa Martinka Michálková
- Pán Pavol Marec
- Pani Renátka Balášová
- Pani Zdenka Stopková
- Pani Janka Chudiaková
- Pani Mirka Jozeková
- Pani Mgr. Zuzka Škorníková
- Pani Hanka Haferová
- Pani poslankyňa Janka Foldinová
- Pani Janka Stopková
- Pani Mgr. Janka Janešíková
- Pani Anna Polková