Škola

Základná škola v Klokočove, Materská škola v Klokočove a CVČ Rosička Klokočov organizovali v piatok 01. júna pre svojich žiakov oslavu MDD.
Touto cestou sa chceme poďakovať p. starostovi z Klokočova, Ľubošovi Strižovi, ktorý zabezpečil pre žiakov zo ZŠ Klokočov a deti z MŠ Klokočov okrem sladkej odmeny aj prekvapenie v podobe vystúpenia kúzelníka, p. Zdeňka Stríža.

ZŠ Klokočov v spolupráci s OÚ Klokočov, v zastúpení starostom obce Ľubošom Strížom, s MŠ Klokočov  a CVČ Rosička organizujú MDD dňa 1.6.2012 o 8:00 hod. v areáli ZŠ Klokočov.
Pri príležitosti dňa MDD pán starosta obce zabezpečí deťom nielen sladkú odmenu, ale spestrí deň aj rôznymi atrakciami, ako  je nafukovací hrad, trampolína a taktiež kúzelník, ktorý Vás poteší svojím vystúpením o 9:00 hod. na námestí pred Obecným úradom Klokočov.

(v prípade zlého počasia sa vystúpenie bude konať v telocvični pri ZŠ Klokočov)

Všetky deti sú srdečne vítané! 

ples2012vDňa 18. 02. 2012 sa konal v obci Klokočov valentínsky ples, ktorého sa zúčastnilo 158 hostí.
Okrem chutného jedla a super atmosféry nás celým večerom sprevádzala skupina  MINI z Veľkého Rovného, pri ktorej nikto neodolal nenavštíviť tanečný parket. Prekvapením večera bola nekonečne dlhá tombola, ktorá pozostávala cca zo 100 cien. Týmto chceme veľmi pekne poďakovať všetkým sponzorom za krásne dary, ktoré venovali všetkým účastníkom tohto plesu:

Vážení rodičia budúcich prváčikov,
Riaditeľka  základnej školy  v Klokočove  pozýva Vás  a Vaše dieťa na zápis do 1. ročníka  v šk. r. 2012/ 2013. 
Zápis sa bude konať   v piatok  3. februára 2012 od 8,30 - 12,00 h v  budove školy  na 1. poschodí.
Ponúkame: