Škola

spoločná fotografia riaditeľov ZŠ Klokočov Dňa 29.11.2013 sa v Základnej škole Klokočov uskutočnila slávnostná akadémia, ktorá sa konala pri príležitosti 50. výročia vzniku základnej školy. Pri vstupe do budovy si mohli hostia, ktorí prijali naše pozvanie, prezrieť nainštalovanú výstavu, ktorú tvorili fotografie žiakov, súťaže, ktorých sa žiaci zúčastnili a žiacke práce. Žiacke práce boli prezentáciou rôznych predmetov - výtvarnej výchovy, technickej výchovy, slovenského jazyka, anglického jazyka, biológie a nechýbali ani práce prváčikov. Súčasťou výstavy boli i ručne vyrezávané dreveničky pána Chrenšča z Klokočova.
 V úvodnej časti privítali hostí naši žiaci pekným kultúrnym programom. Pani riaditeľka Ing. Jarmila Krišťáková a pán starosta Ľuboš Stríž sa prihovorili hosťom slávnostnými príhovormi. Pár príjemných slov vyslovili i pani Holková zo Spoločného školského úradu v Turzovke a pani Časnochová z Materskej školy v Klokočove, ktoré taktiež prijali naše pozvanie.

Srdečne Vás pozývame na oslavu 50. výročia založenia Základnej školy v Klokočove, ktorá sa uskutoční 29. 11. 2013 o 11.-tej hodine v priestoroch školy.

Riaditeľstvo ZŠ Klokočov srdečne pozýva všetkých záujemcov, ktorí chcú zavítať do priestorov našej školy a stráviť s nami príjemné chvíle pri peknom programe spojenom s priehliadkou školy i s malým občerstvením.

pozývame na oslavu 50. výročia založenia Základnej školy v Klokočove, ktorá sa uskutoční 29. 11. 2013 o 11.-tej hodine v priestoroch školy


žiaci ZŠ Klokočov zúčastnili dopravnej výchovy na Dopravnom ihrisku v TurzovkeDňa 20. júna 2013 sa žiaci ZŠ Klokočov zúčastnili dopravnej výchovy na Dopravnom ihrisku v Turzovke. Žiakom sa venovali 3 pracovníčky z CVČ Turzovka a dvaja príslušníci policajného zboru. Žiaci boli rozdelení do skupín, pričom každá skupina sa venovala inej dopravnej situácii. Najprv si zopakovali teoretickú prípravu, napísali krátky testík, potom si pozreli materiálne vybavenie policajtov zúčastňujúcich sa dopravných kontrol a situácií, pričom si vyskúšali  nepriestrelnú vestu a iné pomôcky. Každá skupina si svoje teoretické vedomosti overila v dopravnej situácii, žiaci sa mohli zahrať na vodičov, no museli dodržiavať pravidlá cestnej premávky.

Žiaci ZŠ KLokočov u hasičovV dňoch 3.5.2013 a 14.6.2013 sa žiaci ZŠ Klokočov zúčastnili prehliadky hasičskej techniky, ktorú im predviedli príslušníci Hasičskej stanici v Turzovke. Žiaci si mohli prezrieť niekoľko hasičských zásahových vozidiel a nazrieť dovnútra. Príslušníci hasičského zboru na jednotlivých stanovištiach ukázali žiakom materiálne zabezpečenie hasičských vozidiel a vysvetlili im, na aký zásah je ktoré vozidlo vhodné. Žiaci napäto počúvali a vozidlá si podrobne obzerali. Niektorí žiaci si dokonca vyskúšali hasičskú uniformu s prilbou, pričom zistili, že je poriadne ťažká.