Škola

Dňa 31.5.2013 sa na Základnej škole v Klokočove uskutočnil deťmi túžobne očakávaný Deň detíDňa 31.5.2013 sa na Základnej škole v Klokočove uskutočnil deťmi túžobne očakávaný Deň detí.
Tento deň bol celý venovaný detským aktivitám, súťažiam a hrám, aby sa deti mohli do sýta vyšantiť, vyskákať, či vytancovať. Všetci vyučujúci si pripravili také aktivity, ktoré by vyvolali úsmev na detských tváričkách.
Žiaci prvého stupňa súťažili v rôznych aktivitách, pričom zbierali žetóny, ktoré  mohli vymeniť za  pekné darčeky. Žiaci druhého stupňa sa zúčastnili športovej olympiády, v ktorej bojovali v rôznych disciplínach a taktiež si vybojovali pekné sladké odmeny. Spoločne, veľkí i malí, sa mohli vyšantiť na diskotéke, ktorú mali na starosti deviataci. Odmeny pre žiakov venovala Rada rodičov a CVČ Rosička.

Tradičný valentínsky ples organizovala Základná škola v Klokočove v spolupráci s Radou školy a Radou rodičov pri ZŠ KlokočovV sobotu 2. februára 2013  sa konal Tradičný valentínsky ples, ktorý organizovala Základná škola v Klokočove v spolupráci s Radou školy a Radou rodičov pri ZŠ Klokočov. Pozvanie na ples prijalo 130 hostí, ktorí sa prišli príjemne zabaviť a zároveň aj podporiť základnú školu. O výbornú náladu sa postarala skupina MINI, vďaka ktorej sa všetci veselo zabávali do skorých ranných hodín. Nechýbala ani tombola plná zaujímavých i hodnotných cien.
Celkovo bolo v tombole 111 cien, ktoré do tomboly  venovali títo sponzori:

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ Klokočov sa bude konať dňa 01.februára 2013 v budove ZŠ Klokočov na 1. poschodí, č. dv. 4, v IV.A triede od 8.00 h do 14.00 h

Srdečne pozývame našich budúcich žiakov a ich rodičov.
Prineste so sebou:
• rodný list a kartičku poistenca – žiaka!
• peniaze
• občiansky preukaz rodiča

Tešíme sa na Vás - ZŠ Klokočov

pdf
46,682 kb  

Plagátik, pozvánka na Zápis detí do 1. ročníka ZŠ Klokočov 

Dňa 27.10.2012 došlo k vytopeniu priestorov ZŠ Klokočov. Riaditeľka ZŠ Klokočov Ing. Jarmila Nekorancová úprimne ďakuje všetkým za pomoc pri odstraňovaní havarijného stavu.  Zvlášť sa chcem poďakovať starostovi obce Ľubošovi Strížovi, Rade školy pri ZŠ Klokočov, Rade rodičov, všetkým pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom, členom OHZ Klokočov, pracovníkom Obecného úradu Klokočov, Dušanovi Mudríkovi, Spišskej katolíckej charite zo Spišskej Novej Vsi za  zapožičanie odvlhčovacích zariadení. Na ukážku si pozrite pár fotografií.

Ing. Jarmila Nekorancová
riaditeľka ZŠ Klokočov