Škola

1. Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR, zákonný zástupca žiaka, ktorý navštevuje základnú školu, predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe žiaka do ZŠ "Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti". Tlačivo je na stránke ministerstva školstva alebo je možné ho vyzdvihnúť v škole.
2. Žiaci prvého stupňa ZŠ, ktorí majú nad 10 rokov, sú povinní sa preukázať negatívnym výsledkom testu. Ak sa nepreukážu negatívnym výsledkom testu, nemôžu sa zúčastňovať vyučovania v škole.
3. Jesenné prázdniny sú v dňoch 30.10.2020, 2.11., 6.11. a 9.11. 2020.
4. Zákonný zástupca žiaka, ktorý sa vzdeláva dištančnou formou a nemá možnosť sa vzdelávať pomocou IKT technológií, bezodkladne to oznámi RŠ, ktorá určí náhradný spôsob vzdelávania žiaka.
5. V prípade otázok kontaktuje RŠ na tel.č.: 0911 650 235 alebo e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Riaditeľka Základnej školy oznamuje deťom, žiakom i zákonným zástupcom, že po dohode so zriaďovateľom sa od 22.06.2020 obnovuje vyučovanie vo všetkých ročníkoch základnej školy.
Zákonný zástupca žiaka pri prvom nástupe žiaka do školy odovzdá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Vyhlásenie je na web stránke školy alebo si ho môže zákonný zástupca vyzdvihnúť u riaditeľky školy. Každý žiak si do školy prinesie dve rúška a jednorázové papierové vreckovky. Zákonný zástupca žiaka zároveň zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do aj zo školy.
Účasť na vyučovaní je dobrovoľná. Zároveň riaditeľka školy oznamuje, že dňa 22.06.2020 budú vo všetkých ročníkoch triednické hodiny zamerané na zbieranie školských učebníc, kľúčikov od skriniek a ďalších triednických prác.
Ďalšie informácie poskytne riaditeľka školy na tel. č.: 0911 650 235 alebo e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Základná škola Klokočov, Ústredie 976, 023 22  Klokočov prijme do pracovného pomeru: asistenta učiteľa na polovičný úväzok.
Nástup od 01.09.2018 (pracovný pomer na dobu určitú), kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z.z.
Požadované doklady:
-    žiadosť o prijatie do zamestnania
-    profesijný životopis
-    doklady o vzdelaní
-    súhlas so spracovaním osobných údajov.

Termín doručenia dokladov: do 21. augusta 2018 na adresu: Základná škola Klokočov, Ústredie 976, 023 22  Klokočov alebo e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., tel. 0911 650 235.

Základná škola Klokočov vďaka Nadácii Volkswagen Slovakia získala finančný grant  na projekt Pekná škola - pekná záhradaZákladná škola Klokočov vďaka Nadácii Volkswagen Slovakia získala finančný grant  na projekt "Pekná škola - pekná záhrada".
Skrášľovanie životného prostredia patrí medzi prvoradé úlohy environmentálnej výchovy na našej škole. Projekt je zameraný na odstránenie starých a vyschnutých stromov a súčasné skrášlenie areálu školy výsadbou nových tují, úpravou skaliek a celkovú úpravu areálu školy. Vytvoríme tak rekreačný priestor pre žiakov, ktorí sa pohybujú a trávia veľkú časť dňa v areáli školy.