Škola

granttesco

Zápis sa bude konať 4. a 5. apríla 2017 od 13:30 - 16:00 hod. v budove školy na 1. poschodí Základnej školy v KlokočoveVážení rodičia budúcich prváčikov!
Základná škola v Klokočove pozýva Vás a Vaše dieťa na zápis do 1. ročníka v šk. roku 2017/2018. Zápis sa bude konať 4. a 5. apríla 2017 od 13:30 - 16:00 hod. v budove školy na 1. poschodí.
Ponúkame pekné, pokojné a zdravé prostredie, stravovanie v zrenovovanej školskej jedálni, prevádzku ŠKD, možnosť aktivít v záujmových útvaroch CVČ, vybavenú počítačovú a jazykovú učebňu, triedy vybavené interaktívnymi tabuľami, príjemný a zodpovedný prístup vyučujúcich.
Zákonný zástupca si prinesie občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, preukaz  poistenca dieťaťa.
Informovať sa môžete osobne v ZŠ, alebo v MŠ Klokočov, príp. na tel. č. 041/3453 923.
Na Vašu návštevu sa tešia pani učiteľky 1. stupňa.
Vážení spoluobčania!
ZŠ Klokočov sa zapojila do projektu "Vy rozhodujete, my pomáhame", ktorý je pod záštitou Nadácie TESCO. Náš projekt "Čítanie pre radosť" bol úspešný a postúpil do druhého kola. V druhom kole už rozhodujú zákazníci Tesca, teda vy, milí spoluobčania.
Každý zákazník, ktorý od 8. marca do 4. apríla 2017, nakúpi v ktoromkoľvek obchode spoločnosti Tesco, dostane po zaplatení jeden hlasovací žetón. Žetón vhodí do hlasovacieho boxu A, B alebo C projektu, ktorý chce podporiť. Projekty s najväčším počtom hlasov od zákazníkov získajú v jednotlivých regiónoch podporu vo výške 1300 eur na realizáciu aktivít.    
Preto sa obraciame na Vás, milí spoluobčania, aby ste hlasovacie žetóny vhadzovali do hlasovacieho boxu v Tescu v Turzovke s názvom projektu "Čítanie pre radosť" - ZŠ Klokočov. Zvýšite šancu na výhru 1 300 eur, ktoré môže naša škola získať na nákup kníh pre naše deti, aby lepšie čítali a mali z čítania radosť. Ak nakúpite i inom Tescu, pošlite žetóny po deťoch alebo po známych do školy, my ich vhodíme do boxu v Tescu v Turzovke.

Vďaka Nadácii Volkswagen Slovakiana ZŠ Klokočov začal prebiehať projekt Rozhýb telo v rytme tancaVďaka Nadácii Volkswagen Slovakia na ZŠ Klokočov začal prebiehať projekt "Rozhýb telo v rytme tanca".
Autormi hlavnej myšlienky projektu sú Ing. Monika Kasáková a PaedDr. Ľubomír Kadura.
Žiaci svojím aktívnym pohybom a tancom získajú zručnosti a návyky k športovej a pohybovej aktivite, ktorá pôsobí preventívne voči mnohým zdravotným problémom a civilizačným chorobám, ktorými trpia i žiaci našej školy. Projekt zároveň hravou formou dopĺňa telesnú a športovú výchovu.