Nástroje pre uľahčenie prístupu

Dňa 12.05.2017 si žiaci ZŠ Klokočov pripomenuli Svetový deň ZemeDňa 12.05.2017 si žiaci ZŠ Klokočov pripomenuli Svetový deň Zeme a v spolupráci so zriaďovateľom sa zúčastnili čistenia okolia školy a obce.
Prvú vyučovaciu hodinu žiaci besedovali o ochrane životného prostredia a potrebe separovania  odpadu. Niektorí žiaci sa zapojili do tvorivých aktivít spojených s ochranou životného prostredia. Potom sme dostali rukavice, vrecia, reflexné vesty a vybrali sme sa čistiť okolie školy a obec od odpadkov.
Žiaci prvého stupňa sa postarali o čistotu okolia školy. Žiaci druhého stupňa sa zapojili do čistenia niektorých častí našej obce. Vrecia s nazbieraným odpadom nechali popri ceste, ktoré neskôr odviezli pracovníci prevádzok.  Žiaci ôsmeho s deviateho ročníka sa podieľali na čistení chodníkov v okolí školy a na výsadbe okrasných drevín v školskom areáli.
Ďakujeme pani starostke Vierke Haferovej za spoluprácu a pracovníkom Obecného úradu v Klokočove za pomoc pri odvážaní odpadkov.                     

Základná škola Klokočov

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark