Súčasná obec

namestie2012mStavebné práce začali 1.8.2011 a boli ukončené 31.3. 2012. Samotné odovzdanie a prevzatie diela: Revitalizácia námestia Obce Klokočov sa uskutočnilo 18.4. 2012 za účasti, za Obec Klokočov – starosta obce Ľuboš Stríž, za ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava – Ing. Ľubomír Šipula, za BB Korňa – Ing. Jozef Dorociak, za stavebný dozor – Ing. František Gáborík. Projekt rieši komplexnú prestavbu resp.  doplnenie nových stavieb.

Napriek tomu, že nám zima ukázala svoju silu a napadaný sneh preveril pripravenosť i operatívu v riadení zimnej údržby v našej obci, môžeme konštatovať, že v uvedených kritických dňoch nedošlo žiadnemu obmedzeniu dostupnosti a cestné komunikácie sú zjazdné svedčia o tom i nasledovné fotografie nafotené v dňoch 26.1.2012 a 27.1.2012.