Súčasná obec

tatra815mDňa 25. októbra 2011 /v utorok/ sa v Klíne pri Hasičskej zbrojnici konalo slávnostné odovzdávanie hasičskej cisterny TATRA 815, ktorá bude slúžiť pre účely Dobrovoľného hasičského zboru Klokočov.  Tejto akcie sa zúčastnili vzácni hostia: Minister vnútra SR Daniel Lipšic a Štátny tajomník ministerstva vnútra Maroš Žilinka. Ďalej sme pri tejto príležitosti srdečne privítali: starostu obce pána Ľuboša  Stríža, riaditeľa krajského hasičského zboru v Žiline: Jaroslava Kapusňáka, riaditeľa okresného hasičského zboru v Čadci: Pavla Šarláka, Okresného riaditeľa dobrovoľnej požiarnej ochrany v Čadci Ladislava Dediča, predsedu dobrovoľnej požiarnej ochrany v ČADCI  Ľudovíta Kováčika, riaditeľa okresného policajného zboru v Čadci: Milana Krčmárika, primátora mesta Čadca: Milana Guru, primátora mesta Turzovka: Miroslava Rejdu, starostu obce Čierne: Pavla Gomolu, starostku obce Dunajov Miladu Chlastákovú, Družobnú organizáciu HZ z Českej republiky – Dolní Lomná pod vedením pána p. Gořalku, Dobrovoľné hasičské zbory: Turzovka, Podvysoká, Korňa, Raková.

Sample ImageDeň  22. apríl je každoročne oficiálne vyhlásený za Svetový deň Zeme. A to preto, aby sme si pripomenuli hodnoty, ktoré sú nám prostredníctvom prírodných zdrojov našej planéty Zem poskytované. V Klokočove sa konal deň Zeme v pondelok 18. apríla 2011.
Stretnutie sa konalo o 8:00 hod. pri Obecnom úrade v Klokočove, kde dobrovoľníci, ktorí sa zapojili do zberu obdržali vrecia,  rukavice a následne boli rozdelení do skupín a rozvezení na zberné miesta. Vyzbieraný odpad sa sústredil na kraj komunikácií a obecný traktor ho odviezol.
Do akcie sa zapojili pracovníci obecného úradu, deti ZŠ Klokočov s učiteľmi. Čistili sa priekopy, brehy potokov,... Do zberu odpadu sa zapojili i pani riaditeľka Mgr. Mária Valčuhová, pani učiteľky: Ing. Monika Kasáková a Mgr. Nina Vavrincová.
Akcia bola vydarená, i keď by sme uvítali viac dobrovoľníkov. Na ukážku Vám prinášame zopár fotografií.

Sample ImageV sobotu 16. apríla 2011 sa o 8:00 hod. zišli pri Hasičskej zbrojnici Klokočov členovia OHZ Klokočov, verejno-prospešní pracovníci a pracovníci OÚ Klokočov spoločne so starostom obce Ľubošom Strížom.
Pán starosta rozdelil  prítomných na skupiny, ktoré rozoslal do jednotlivých častí obce, aby veľkoobjemový odpad zozbierali. Do zvozu bola zapojená technika Tatra 815, Traktory: Zetor 6340,  Zetor 16245 a obecné vozidlo Mitsubishi.   Občania mali dostatok času, aby sa na zvoz pripravili a pozdĺž cesty naukladali odpad, ktorý nepotrebujú.
O tom, že odpadu bolo veľa svedčí i to, že pracovníci so zvozom skončili okolo 19:00 hod. a taktiež i fotografie, ktoré si môžete pozrieť.

Fotografie po realizácii prác na čistení vodného toku.