Súčasná obec

Sample Image

V posledných týždňoch sa menili staré zhrdzavené potrubia Obecného vodovodu v časti obce Klokočov-Hlavice u Janeskov. Výmena potrubia bola žiadaná z dôvodu ustavičných porúch na vodovode. Keď bola zastavená voda, obec sa snažila ľuďom zabezpečiť prísun vody prostredníctvom pripojenia na vodné hydranty. Z výmeny potrubia vám prinášame nasledovné zábery... 

 

Sample Image

Po viacdňových dažďoch došlo v našej obci ku zvýšeniu prietoku vodných tokov do takej úrovne, že došlo ku poškodeniu ciest - miestnych komunikácií. Dňa 7. septembra 2007 voda spôsobila viaceré škody. Na našich fotkách je poškodená miestna komunikácia v Klokočove-Ústredí.

Sample Image 

Druhá časť fotografií z realizácie projektu "Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie Horných Kysúc", z prebiehajúcich prác v časti Riečky na prístupovej ceste do obce od mesta Turzovka. Na fotografiách je práca na "pažení" a kladenia kanalizačného zberača v telese cesty 484 v časti pod Riečkami.

Sample Image 

Prvá časť fotografií z realizácie projektu "Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie Horných Kysúc", z prebiehajúcich prác v časti Riečky na prístupovej ceste do obce od mesta Turzovka. Fotografie sú z odstraňovania asfaltového povrchu z cesty č. 484.