Súčasná obec

Sample Image Členovia Obecného hasičského zboru Klokočov počas mimoriadnej situácie od prvých chvíľ pomáhali s odstraňovaním snehu a ďalších nevyhnutných prácach. Pozrite si niekoľko fotografií z ich činnosti počas týchto dní.

Sample Image

O tom, že situácia v obci Klokočov je počas mimoriadnej situácie, ktorú vyhlásila obec Klokočov dňa 18.2.2009 naozaj zlá dokazuje aj niekoľko záberov na sypač, ktorý skončil mimo cesty. Na záberoch je vidieť aj husté sneženie.
Fotografie poskytol Marián Tuhovčák.

P.S. Pred pár dňami skončil v tomto úseku na Hlaviciach opäť posýpač mimo cesty pri odhŕňaní snehu počas niekoľko dňového sneženia. A znovu ho musel vyťahovať žeriav...
Doplnené 15.3.2009)

Sample Image Vzhľadom na nepretržité sneženie vzniklo nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia osôb podľa §15 ods. 1. písme. j/Zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov - Obec Klokočov vyhlásila dňa 18.2.2009 o 12:00 hod. na území obce MIMORIADNU SITUÁCIU. 

Sample Image Dňa 28. októbra 2008 sa konala v Kysuckej knižnici v Čadci "Vernisáž výstavy neprofesionálnych umelcov zo Žywca a prezentácia knihy katolíckeho básnika Teodora Križku SKOROCELY.
Básne, ktoré zhudobnil Víťazoslav Kubička, predstavil Detský spevácky zbor pri ZUŠ v Turzovke vedený Irinou Školnikovou. Recitovala Benedikta Bajákova. Svoje rezbárske práce predviedol i pán Kadura.
Prinášame fotografie z vernisáže.