Súčasná obec

Sample Image   Fotografie zo 14. mája 2010 z Obce Klokočov

Sample ImageUž tradične má  1. máj prívlastok - sviatok práce, ktorý sa v minulosti oslavoval manifestáciou. Tohtoročný prvý máj sa v Obci  Klokočov  niesol v duchu upratovania dediny v spojení s  celodenným zberom veľkoobjemového odpadu. Do čistenia dediny a zvozu veľkoobjemového odpadu sa zapojili pracovníci OÚ Klokočov, Obecný hasičský zbor Klokočov a pracovníci zaradení na verejnoprospešné práce. Do zvozu bola zaradená technika: dva traktory s vlečkami, T-815, Hon – UNO 053, ktorý zabezpečoval nakladanie ťažkých a nadrozmerných vecí, ako sú karosérie áut, pneumatík a rôznych nepotrebných odpadov, ktoré občania nahromadili od jesene do jari. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto akcie, ktorá trvala od 07:30 – 19:00 hod.

Sample Image Veľkú zásluhu pri odstraňovaní následkov snehovej kalamity majú hasiči z Obecného hasičského zboru Klokočov. Ešte 14. októbra vo večerných hodinách hasili požiar rodinného domu a celý nasledujúci deň likvidovali následky snehovej kalamity.
Dňa 14.10.2009 o 21:00 hod. technický zásah - odstraňovanie spadnutých stromov na ceste III. triedy Hlavice - Hrubý Buk a na obecných cestách Vrch Predmier a Riečky.
Dňa 15. 16. 10. 2009 o 7:00 hod. technický zásah - snehová kalamita v obci. Bola vyhlásená mimoriadna situácia. Hasiči odstraňovali spadnuté stromy z miestnych komunikácií, drôtoch elektrického osvetlenia a rozhlasu.

 Sample Image Ďalšie fotografie z 15. októbra 2009, kedy bola v našej obci mimoriadna situácia v dôsledku snehovej kalamity.