Súčasná obec

Sample Image  Niekoľko záberov so snehovej kalamity, ktorá postihla obec Klokočov dňa 15.10.2009.

 

Sample ImageDňa 10. októbra 2009 sa konal odvoz železného šrotu: pračiek, chladničiek, televízorov, rádií, autobatérií. Na zbere sa zúčastnili šoféri OÚ Klokočov:
Pavol Gunčaga, Pavol Čuboň, Metoděj Čuboň
a členovia DHZ Klokočov:
Ján Horčičák, Jozef Holinec, Štefan Valčuha ml., Štefan Valčuha st., Hruška Ján, Stopka Peter, Stopka Pavol, Stopka Jozef, Polka Vladimír.
Starosta obce udeľuje všetkým zúčastneným na zvoze odpadu poďakovanie.

Sample ImageV sobotu 2. mája 2009 Obecný úrad Klokočov v spolupráci s Obecným Hasičským zborom sa postarali o zber veľkoobjemového a nebezpečného odpadu. Do zvozu boli zapojené tri obecné traktory a TATRA 815.
Poďakovanie patrí týmto pracovníkom z obecného úradu Klokočov: Pavol Gunčaga, Pavol Čuboň, Metoděj Čuboň, Milan Krenželok, Pavol Bielko, Alena Marcová, Martina Brezinová, Anna Koniarová.
A pracovníkom Hasičského zboru Klokočov: Štefan Valčuha ml., Stanislav Menšík, Jozef Holinec, Monika Holincová, Vladimír Polka, Jiří Szkandera, Ján Horčičák, Pavol Stopka, Štefan Valčuha st., Ján Mudrík, Ján Hruška.
Pracovníci ukončili zber o 18:30 hod.

Sample ImageStavanie májov má svoju dlhoročnú tradíciu. Tento dávny zvyk je v mnohých obciach a mestách Slovenska dodnes zachovaný. Nie tak pre krásu stromu, ktorý sa týči nad dedinou, či mestom, ale pre stretnutia, ktorých je v dnešnej dobe stále menej a menej......
Máje ako kultúrny jav boli známe už v antike, ako symboly ochrany pred zlými duchmi a chorobami. Neskôr mládenci stavali dievčatám máje ako symbol zelene, života, aby boli dievčence pekné, štíhle a zdravé.
V Klokočove pred Motelom Klokočovan vyrástol máj dňa 30. apríla 2009 o 18:00 hod. O jeho zabezpečenie sa postaral Obecný úrad Klokočov a o stavanie mája sa postaral podnikateľ Ján Šperka. Všetkým, ktorí sa pričinili na stavaní prvého mája patrí poďakovanie.