Napriek tomu, že nám zima ukázala svoju silu a napadaný sneh preveril pripravenosť i operatívu v riadení zimnej údržby v našej obci, môžeme konštatovať, že v uvedených kritických dňoch nedošlo žiadnemu obmedzeniu dostupnosti a cestné komunikácie sú zjazdné svedčia o tom i nasledovné fotografie nafotené v dňoch 26.1.2012 a 27.1.2012.