Sample Image

O tom, že situácia v obci Klokočov je počas mimoriadnej situácie, ktorú vyhlásila obec Klokočov dňa 18.2.2009 naozaj zlá dokazuje aj niekoľko záberov na sypač, ktorý skončil mimo cesty. Na záberoch je vidieť aj husté sneženie.
Fotografie poskytol Marián Tuhovčák.

P.S. Pred pár dňami skončil v tomto úseku na Hlaviciach opäť posýpač mimo cesty pri odhŕňaní snehu počas niekoľko dňového sneženia. A znovu ho musel vyťahovať žeriav...
Doplnené 15.3.2009)

Sample Image
V časti obce Hlavice skončil v priekope tento sypač  
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image
Vyťahoval ho až žeriav 
Sample Image