Sample Image Vzhľadom na nepretržité sneženie vzniklo nebezpečenstvo ohrozenia života a zdravia osôb podľa §15 ods. 1. písme. j/Zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov - Obec Klokočov vyhlásila dňa 18.2.2009 o 12:00 hod. na území obce MIMORIADNU SITUÁCIU. 

Sample Image
- starosta sústavne rieši telefonáty so vzniknutou krízovou snehovou situáciou
Sample Image
- nasledujúce fotografie sú z Klokočova - Ústredie pred Motelom Klokočova
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image
- zasnežené auta sa taktiež pasujú so zlými cestami 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image
- pracovníci zaradení na aktivačné práce pomáhali pri odpratávani snehu
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image 
Sample Image
- Do odhŕňania snehu bola zapojená všetka technika, čo obec má teda i táto TATRA 815 
Sample Image 
Sample Image
- Dobrovoľný hasičský zbor Klokočov taktiež pomáhal pri zhadzovaní snehu
Sample Image 
Sample Image