Sample ImageUž tradične má  1. máj prívlastok - sviatok práce, ktorý sa v minulosti oslavoval manifestáciou. Tohtoročný prvý máj sa v Obci  Klokočov  niesol v duchu upratovania dediny v spojení s  celodenným zberom veľkoobjemového odpadu. Do čistenia dediny a zvozu veľkoobjemového odpadu sa zapojili pracovníci OÚ Klokočov, Obecný hasičský zbor Klokočov a pracovníci zaradení na verejnoprospešné práce. Do zvozu bola zaradená technika: dva traktory s vlečkami, T-815, Hon – UNO 053, ktorý zabezpečoval nakladanie ťažkých a nadrozmerných vecí, ako sú karosérie áut, pneumatík a rôznych nepotrebných odpadov, ktoré občania nahromadili od jesene do jari. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto akcie, ktorá trvala od 07:30 – 19:00 hod.

Poďakovanie patrí:
pracovníkom OÚ Klokočov: Pavol Gunčaga, Metoděj Čuboň, Pavol Čuboň, Milan Krenželok, Ondrej Plešivčák, Miroslava Menšíková, Anna Koniarová, Ing. Veronika Gajdičiarová, Ľuboš Stríž-starosta.
Pracovníkom OHZ Klokočov: Ján Horčičák,  Štefan Valčuha, st.,  Jozef Stopka, Peter Stopka, Pavol Stopka, Ľubomír Valčuha, Lukáš Horčičák, Jozef Polka, Ján Mudrík, Ján Hruška, Anna Horčičáková, Janka Horčičáková, Pavlína Stopková, Ľubica Valčuhová.
Pracovníkom VPP: Jozef Grepl, Ján Mojžiščák, Štefan Hafera, Alena Papíková, Jana Ďurkáčová, Andrea Kučerová, Veronika Rekšáková.   
Ďakujeme všetkým uvedomelým občanom, ktorí spolupracovali pri zvoze odpadu a všetkým občanom, ktorí odpad nachystali včas. Zároveň udeľujeme mínus občanom, ktorí sa spamätali na poslednú chvíľu a hlásili odpad na zvoz vo večerných hodinách.

Sample Image
Koordinácia zberu odpadu
Sample Image
Pracovníci pripravení na zvoz odpadu
Sample Image
Pracovníci pripravený na zber a zvoz odpadu
Sample Image
Technika TATRA 815 a UN 053 je pripravená na zvoz
Sample Image
Nahromadená biela technika 
Sample Image
Nahromadený odpad 
Sample Image
Odpad v lokalite Javorová
Sample Image
Zberný dvor vo Vrchpredmieri v ranných hodinách 
Sample Image
Nahromadený odpad v lokalite Bánske
Sample Image
Prebytočné pneumatiky
Sample Image
Hasiči, pracovníci OÚ Klokočov a verejnoprospešní pracovníci sa usilovne zapojili do zberu 
Sample Image
Občania poctivo pristúpili k čisteniu dediny, na fotografii je lokalita Kornica
Sample Image
I keď zrána nebolo priaznivé počasie, nálada bola výborná!
Sample Image
Vrchpredmier u Menšíka
Sample Image
Príchod do zberného dvora
Sample Image
Príchod do zberného dvora
Sample Image
Lokalita Hlavice - u Gaška
Sample Image
Odvoz odpadu z lokality Riečky
Sample Image
Zvoz šrotu z ihriska Hlavice
Sample Image
Zvoz šrotu z ihriska Hlavice
Sample Image
upratovanie ihriska na Hlaviciach
Sample Image
Ihrisko na Hlaviciah pred zvozom 
Sample Image
Ihrisko na Hlaviciach po zbere odpadu a vyčistení
Sample Image
Aj takto sa vynašli šikovní chlapci, aby odviezli nepojazdné vozidlá
Sample Image
UN 053 pomohol naložiť i tento automobil
Sample Image
Šikovná náhrada zadnej nápravy...
Sample Image
Šikovná náhrada zadnej nápravy...
Sample Image
Zberný dvor sa rýchlo zapĺňal
Sample Image
Zberný dvor po zvoze