Sample Image   Fotografie zo 14. mája 2010 z Obce Klokočov
Sample Image
Spadnutý strom a nánosy z lesa blokovali cestu
Sample Image
Vymytá časť lesa, lokalita Vrchpredmier
Sample Image
Vymytá časť lesa, lokalita Vrchpredmier 
Sample Image
Vymytá časť lesa vo Vrchpredmieri zasiahla cestu 
Sample Image
Vymytá časť lesa vo Vrchpredmieri zasiahla cestu 
Sample Image
Vymytá časť lesa vo Vrchpredmieri zasiahla cestu 
Sample Image
Vymyta cesta vo Vrchpredmieri
Sample Image
Vymyta cesta vo Vrchpredmieri 
Sample Image
Na pomoc prišla technika od Františka Čečotku 
Sample Image
Navezené kamene na vymytej ceste z Povodia Váhu
Sample Image
Záhrada vo Vrchpredmieri u pána Bielčíka
Sample Image
Vrchpredmier u vodárne 
Sample Image
Priepust nestíhal odčerpávať vodu - v úseku u Madajov 
Sample Image
Zdvihnutá hladina vody v lokalite Vrchpredmier - Groník 
Sample Image
Zdvihnutá hladina vody v lokalite Vrchpredmier - Groník 
Sample Image
Vrchpredmier u Eisnerov 
Sample Image
Kus vymytej cesty u garáže rodinného domu 
Sample Image
Kus vymytej cesty u garáže rodinného domu 
Sample Image
Už upravená časť cesty, ktorú podmývalo v Riečkach