Nástroje pre uľahčenie prístupu

Sample ImageDeň  22. apríl je každoročne oficiálne vyhlásený za Svetový deň Zeme. A to preto, aby sme si pripomenuli hodnoty, ktoré sú nám prostredníctvom prírodných zdrojov našej planéty Zem poskytované. V Klokočove sa konal deň Zeme v pondelok 18. apríla 2011.


Stretnutie sa konalo o 8:00 hod. pri Obecnom úrade v Klokočove, kde dobrovoľníci, ktorí sa zapojili do zberu obdržali vrecia,  rukavice a následne boli rozdelení do skupín a rozvezení na zberné miesta. Vyzbieraný odpad sa sústredil na kraj komunikácií a obecný traktor ho odviezol.
Do akcie sa zapojili pracovníci obecného úradu, deti ZŠ Klokočov s učiteľmi. Čistili sa priekopy, brehy potokov,... Do zberu odpadu sa zapojili i pani riaditeľka Mgr. Mária Valčuhová, pani učiteľky: Ing. Monika Kasáková a Mgr. Nina Vavrincová.
Akcia bola vydarená, i keď by sme uvítali viac dobrovoľníkov. Na ukážku Vám prinášame zopár fotografií.

Sample Image
Obecný traktor odpad zozbieral 
Sample Image
Do čistenia obce sa zapojili i úradníčky obecného úradu
Sample Image
Do čistenia obce sa zapojili i úradníčky obecného úradu  
Sample Image
Do čistenia obce sa zapojili i úradníčky obecného úradu
Sample Image
Do čistenia obce sa zapojili i úradníčky obecného úradu
Sample Image
Medzi dobrovoľníkmi nechýbali ani žiaci /deviataci/ ZŠ Klokočov
Sample Image
Okolo ciest, potoka, či v lese bolo veľa odpadkov 
Sample Image
Deviataci zbierali odpad 
Sample Image
Deviataci zbierali odpad
Sample Image 
Deviataci zbierali odpad
Sample Image  

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark