Nástroje pre uľahčenie prístupu

tatra815mDňa 25. októbra 2011 /v utorok/ sa v Klíne pri Hasičskej zbrojnici konalo slávnostné odovzdávanie hasičskej cisterny TATRA 815, ktorá bude slúžiť pre účely Dobrovoľného hasičského zboru Klokočov. 

Tejto akcie sa zúčastnili vzácni hostia: Minister vnútra SR Daniel Lipšic a Štátny tajomník ministerstva vnútra Maroš Žilinka. Ďalej sme pri tejto príležitosti srdečne privítali: starostu obce pána Ľuboša  Stríža, riaditeľa krajského hasičského zboru v Žiline: Jaroslava Kapusňáka, riaditeľa okresného hasičského zboru v Čadci: Pavla Šarláka, Okresného riaditeľa dobrovoľnej požiarnej ochrany v Čadci Ladislava Dediča, predsedu dobrovoľnej požiarnej ochrany v ČADCI  Ľudovíta Kováčika, riaditeľa okresného policajného zboru v Čadci: Milana Krčmárika, primátora mesta Čadca: Milana Guru, primátora mesta Turzovka: Miroslava Rejdu, starostu obce Čierne: Pavla Gomolu, starostku obce Dunajov Miladu Chlastákovú, Družobnú organizáciu HZ z Českej republiky – Dolní Lomná pod vedením pána p. Gořalku, Dobrovoľné hasičské zbory: Turzovka, Podvysoká, Korňa, Raková.

V úvode podal pánovi ministrovi Lipšicovi hlásenie František Žilka. Programom nás sprevádzala PhDr. Katarína Plešivčáková, ktorá zahájila akciu odovzdávania hasičského vozidla,  privítala všetkých prítomných a odovzdala slovo pánovi starostovi Ľubošovi Strížovi. Pán starosta taktiež privítal všetkých hostí a opísal im dedinku Klokočov, obdobie vzniku, rozlohu, počet jej obyvateľov a spomenul aj krásu prírodnej rezervácie: Klokočovské skálie. Nezabudol poďakovať pánom ministrom za tento dar  Tatra 815, ktorá výborne poslúži dobrovoľným hasičom v ich neľahkej práci. Slovo dostala aj pani Anna Horčičiaková, ktorá priblížila históriu a prácu nášho dobrovoľného hasičského zboru. Napokon mal slovo pán minister vnútra - Daniel Lipšic, ktorý vyzdvihol krásu tohto kraja a pokrstil toto nové vozidlo.
Privítali sme medzi nami aj  pána farára našej obce: Petra Jankecha a duchovného hasičského zboru v Žiline:  príslušníka ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov ministerstva vnútra SR Pavla Mikoláša, ktorí slávnostne požehnali hasičskú cisternu Tatra 815, ktorá je určená dobrovoľnému hasičskému zboru, ktorého predsedom je Jozef Stopka a veliteľom František Žilka.
Nastala slávnostná chvíľa a pristúpili sme k slávnostnému prestrihnutiu pásky a zaznel tón sirény novej cisterny TATRA 815.
Úvod a záver tejto akcie sprevádzali členovia folklórnej skupiny Klokočov, ktorí obohatili kultúrny program piesňami o hasičoch. Nasledoval slávnostný prípitok pre všetkých zúčastnených. Po krátkom občerstvení v hasičskej zbrojnici nasledovala slávnostná večera v Moteli Klokočovan.
{gallery}2011/tatra8152011{/gallery}

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark