zberjesen2014mDňa 13. septembra 2014 sa v našej obci uskutočnil  zvoz veľkoobjemového a nebezpečného odpadu(pračiek, chladničiek, televízorov, rádií, nebezpečného odpadu, pneumatík, ....).
Občania boli dostatočne informovaní prostredníctvom web stránky obce, obecného rozhlasu, vývesných tabuliach OÚ Klokočov a mohli tak využiť túto službu a zbaviť sa nepotrebného odpadu.
V sobotu ráno sa stretli pred Obecným úradom v Klokočove, spoločne so starostom obce Ľubošom Strížom, pracovníci OÚ Klokočov: Metoděj Čuboň, Milan Krenželok, František Čuboň, Pavol Gunčaga, Anna Koniarová, Ing. Veronika Gajdičiarová, Miroslava Menšíková, Mgr. Paula Pápolová. Do zberu sa taktiež zapojili aj ďalší pracovníci OÚ a pracovníci VPP: Michal Horčičák, Vladimír Čuboň, Jozef Hrčka, František Paľuch, Emília Litvíková, Jaroslava Krištiaková, Veronika Valčuhová, Vladimír Hruška.

Všetkým pracovníkom, ktorí sa zúčastnili v sobotu pri zvoze veľkoobjemového a nebezpečného odpadu patrí veľké poďakovanie.
Na ukážku Vám prinášame zopár fotografií:

pracovník OÚ M. Krenželok doviezol veľkoobjemový odpad s obecným vozidlom
pracovník OÚ M. Krenželok doviezol veľkoobjemový odpad s obecným vozidlom
dovezený veľkoobjemový odpad
dovezený veľkoobjemový odpad
vykladanie veľkoobjemového odpadu - pracovníci OÚ - M. Krenželok, P. Gunčaga, pracovník VPP - F. Mudrík
vykladanie veľkoobjemového odpadu - pracovníci OÚ - M. Krenželok, P. Gunčaga, pracovník VPP - F. Mudrík
ďalšia vlečka avie veľkoobjemového odpadu
ďalšia vlečka avie veľkoobjemového odpadu
Tatra plná veľkoobjemového odpadu - šoféroval pracovník F. Čuboň
Tatra plná veľkoobjemového odpadu - šoféroval pracovník F. Čuboň
do zvozu odpadu bol zapojený aj traktor, kt. šoféroval pracovník P. Gunčaga
do zvozu odpadu bol zapojený aj traktor, kt. šoféroval pracovník P. Gunčaga
vykladanie veľkoobjemového odpadu z avie
vykladanie veľkoobjemového odpadu z avie
vykladanie veľkoobjemového odpadu - pracovníci VPP - V. Čuboň, Š. Mudrík, V. Hruška
vykladanie veľkoobjemového odpadu - pracovníci VPP - V. Čuboň, Š. Mudrík, V. Hruška
vykladanie a triedenie odpadu - pracovníci VPP: J. Krišťáková, E. Litvíková, V. Valčuhová, Š. Mudrík
vykladanie a triedenie odpadu - pracovníci VPP: J. Krišťáková, E. Litvíková, V. Valčuhová, Š. Mudrík
veľkoobjedmový odpad
veľkoobjedmový odpad
biela technika
biela technika
pri triedení odpadu
pri triedení odpadu