Nástroje pre uľahčenie prístupu

Z hľadiska hydrologického celé územie Kysúc patrí do povodia Váhu, do ktorého odvádza vody rieka Kysuca. Najvýznamnejšími prítokmi Kysuce sú Bystrica, Čierňanka, Trojačka, Korňanka, Predmieranka, Povinský potok, Vadičovský potok a pod. Výrazným znakom riek Kysúc je veľká rozkolísanosť hladín. Je spôsobená veľkým špecifickým odtokom na flyšovom, najmä odlesnenom podklade.
Obcou Klokočov preteká rieka Predmieranka /s peknou ukážkou horských lužných lesov/, ktorej pramene toku siahajú až na svahy Malého Polomu, Grúnika a Uhorskej.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark