Nástroje pre uľahčenie prístupu

Kultúrny život v obci je málo rozvinutý. Chýba kultúrny dom, kde by sa mohli konať rôzne kultúrne podujatia. Jediným vhodným miestom boli a v súčasnosti ostávajú školy, kde sa v minulosti pod vedením učiteľov odohralo viacero divadelných predstavení.
V roku 1954 bola v Klíne zriadená Osvetová izba a jej správkyňou sa stala Mária Comorková a tajomníkom Jozef Valach. Osvetové pobočky boli zriadené v Kornici, Riečkach i na Hlaviciach. Ich hlavnou činnosťou bolo najmä vypožičiavanie kníh. Prvými knihovníčkami v celoobecnej knižnici v Klíne sa stali Rozália Šamajová a Anna Haviarová.V osemročnej strednej škole v Klíne a v ZŠ Klokočov-ústredie sa uskutočňovali filmové predstavenia.

V čele kultúrnych aktivít obce stáli popri učiteľoch najmä členky Výboru žien pri MNV. Známe boli tanečné zábavy a maškarné plesy. Hrávala na nich cimbálová muzika. Táto tradícia "tanečných zábav" sa v posledných rokoch začala obnovovať v priestoroch ZŠ Klokočov-ústredie. V obci často hosťovali aj súbory zo susedného českého Frýdlantu či z Ostravice.
Ku kultúrnemu rozvoju obyvateľov Klokočova prispievali aj podujatia organizované Miestnym kultúrnym strediskom a knižnicou, ktoré viedli Anna Bielčiková a Irena Zajacová.
V obci už dlhé roky pôsobí Folklórna skupina klokočovských žien. FS bola založená v roku 1978 Anežkou Kapusňákovou, ktorá bola v tom čase vedúcou Miestneho kultúrneho strediska v Klokočove. Pôvodne skupinu tvorili členky: Anna Čuboňová, Veronika Fujaková, Anna Jančíková, Jozefína Janešíková, Mária Ježíková, Mária Kapusňáková, Štefánia Koniarová, Anna Korčeková, Mária Marejková, Anna Pavlíková, Žofia Stopková, Rozália Stopková a Rozália Šamajová. Skupina v tomto zložení pod vedením Mgr. Ladislava Kopeckého sa podieľala na vydaní gramoalbumu "Kysuce a terchovská dolina", venovaného bohatstvu a rozmanitosti ľudovej kultúry Slovenska. Gramoalbum bol vydaný pri príležitosti XX. Folklórneho festivalu v Ochodnici. FS sa venovala najmä ľudovej tradícii v obci. Zúčastňovala sa rôznych kultúrnych a folklórnych podujatí, napr. Folklórneho festivalu v Detve, vo Vysokej nad Kysucou. Skupina v nasledujúcom zoskupení: Mária Kapusňáková, Jozefína Janešíková, Mária Ježíková, Štefánia Koniarová, Anna Čuboňová, Mária Čuboňová, Helena Machová, Štefánia Dubačová a deti: Jana Čuboňová, Lucia Dubačová a Radomír Čečotka sa pod vedením Mgr. Jozefa Zigmunda zúčastnili v roku 1992 XX. Folklórneho festivalu v Ochodnici so scénickou freskou "Láska, bieda a smiech Kysúc".Freska bola vytvorená z rozmanitých prejavov tradičnej ľudovej kultúry, jej premien a foriem. V programe boli znázornené aj rôzne zvyky z Klokočova, napr.: páračky peria, zdobenie veľkonočných kraslíc sitinou, vianočné a veľkonočné zvyky. V roku 1992 Slovenská televízia B. Bystrica natočila s FS a deťmi z Klokočova folklórne pásmo o veľkonočných zvykoch v obci pod názvom "Košík plný krehkosti". Do roku 1989 FS vystupovala pri viacerých príležitostiach: uvítanie narodených detí do života, životné a pracovné jubileá, rôzne výročia, svadby a iné kultúrne podujatia v obci. Po roku 1989 sa skupina pravidelne zúčastňuje na "poslednej rozlúčke" a na sobášoch. V súčasnosti má skupina 14 členov: Helena Machová, Mária Šipulová, Anna Čuboňová, Mária Čuboňová, Mária Kapusňáková, Jozefa Janešíková, Štefánia Gachová, Štefánia Janešíková, Štefánia Dubačová, Mária Ježíková, Anna Chrenšťová, Terézia Papíková, Anna Stopková a Milan Kapusňák.

logo mojekysucelogo euroregionbeskydylogo eu fondyop kvalita ziv prostredia

eures logoarcha logologo snowparadiselogo rrakysucelogo sudopark