Sample Image 

Druhá časť fotografií z realizácie projektu "Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie Horných Kysúc", z prebiehajúcich prác v časti Riečky na prístupovej ceste do obce od mesta Turzovka. Na fotografiách je práca na "pažení" a kladenia kanalizačného zberača v telese cesty 484 v časti pod Riečkami.

Sample Image 
Sample Image
Sample Image
Sample Image
Sample Image
Sample Image
Sample Image
Sample Image
Sample Image
Sample Image
Sample Image
Sample Image
Sample Image
Sample Image
Sample Image
Sample Image
Sample Image