Sample ImageV sobotu 2. mája 2009 Obecný úrad Klokočov v spolupráci s Obecným Hasičským zborom sa postarali o zber veľkoobjemového a nebezpečného odpadu. Do zvozu boli zapojené tri obecné traktory a TATRA 815.
Poďakovanie patrí týmto pracovníkom z obecného úradu Klokočov: Pavol Gunčaga, Pavol Čuboň, Metoděj Čuboň, Milan Krenželok, Pavol Bielko, Alena Marcová, Martina Brezinová, Anna Koniarová.
A pracovníkom Hasičského zboru Klokočov: Štefan Valčuha ml., Stanislav Menšík, Jozef Holinec, Monika Holincová, Vladimír Polka, Jiří Szkandera, Ján Horčičák, Pavol Stopka, Štefan Valčuha st., Ján Mudrík, Ján Hruška.
Pracovníci ukončili zber o 18:30 hod.

Sample Image
Nákladky a výkladky odpadu dali pracovníkom poriadne zabrať
Sample Image
Tatra 815 - plnila svoju funkciu i pri odvoze odpadu 
Sample Image
Člen Dobrovoľného hasičského zboru Klokočov pán Štefan Valčuha ml. a v pozadí pracovník OÚ pán Milan Krenželok
Sample Image
Železný šrot sa sústredil za Hasičskou zbrojnicou 
Sample Image
Sústredený železný šrot za hasičskou zbrojnicou
Sample Image
Do zberu veľkoobjemového a nebezpečného odpadu bol zapojený i tento traktor
Sample Image
Tatra 815 - plnila svoju funkciu i pri odvoze odpadu
Sample Image
Do zberu boli zapojené všetky obecné traktory
Sample Image
I pneumatiky sa sústredili pred OÚ
Sample Image
Pracovníci OÚ s hasičmi zabezpečovali zvoz až do 19:30 hod.
Sample Image
Odpad sa skladal v Klokočove vo dvore za budovou bývalej Prevádzkárne
Sample Image
Pneumatík sa zozbieralo veľa
Sample Image
Zozbierali sa i staré okná
Sample Image
Nahromadená biela technika
Sample Image
Nákladky a výkladky odpadu dali pracovníkom poriadne zabrať

Sample Image
I tento televízor patrí už do zberu

Sample Image
Dvor sa rýchlo zapĺňa zozbieraným odpadom